Dovolenky a zvýšený pohyb áut. Ako sa na cestu pripraviť a čo robiť, ak sa už dostanete do kolízie?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Nehoda, Terchová
Kým vodič vyviazol bez zranení, šesť jeho spolujazdcov také šťastie nemalo. Foto: SITA/Radoslav Varga
Tento článok pre vás načítala AI.

Sviatky, dovolenky a s nimi spojené voľno. To je obdobie zvýšeného pohybu áut na cestách. Stres, nepozornosť alebo aj neskúsenosť vodiča a tiež nevyspytateľné počasie sa podpisujú na vzniku nehôd. Čomu venovať pozornosť pred cestou?

Ako radí Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP), okrem kontroly auta po technickej stránke by ste si mali skontrolovať, či máte platné povinné zmluvné poistenie (PZP). Dokladom o jeho uzatvorení je tzv. „zelená karta“ s identifikačnými údajmi o vozidle, jeho vlastníkovi, držiteľovi a dobe platnosti poistenia.

V každom motorovom vozidle by sa malo nachádzať tlačivo „Správa o nehode“. Vydá ho poisťovňa, v ktorej máte vozidlo poistené. V prípade nehody alebo škodovej udalosti oba dokumenty pomôžu overiť údaje o jej účastníkoch a čo najpresnejšie zaznamenať jej priebeh.

„Povinné zmluvné poistenie slúži na krytie škôd iným osobám, preto odporúčame mať aj havarijné poistenie – na náhradu škôd na vlastnom vozidle, či už vzniknú vlastným zavinením alebo sú spôsobené neznámym vozidlom,“ radí SKP. Súčasťou havarijného poistenia alebo pripoistenia k PZP sú asistenčné služby, ktoré ocení motorista hlavne v zahraničí. Kontakt na asistenčnú službu poisťovne je dobré si uložiť do telefónu už pri uzatváraní zmluvy.

Ak pri prevádzke motorového vozidla na Slovensku alebo v zahraničí spôsobíte škodu na cudzom majetku alebo na zdraví, vaša poisťovňa tieto škody uhradí z platnej zmluvy povinného zmluvného poistenia.

Hlavne pred cestou do zahraničia je dobré preveriť, či vozidlo, s ktorým budete cestovať, má skutočne platné povinné zmluvné poistenie. Zmluva môže byť totiž stornovaná, napríklad pre nezaplatenie poistného. V takomto prípade je síce doklad, teda zelená karta s vyznačenou platnosťou poistenia v poriadku, ale poistná zmluva už nemusí byť platná.

Kedy volať políciu?

Povinnosť privolať políciu platí pri dopravných nehodách, pri akejkoľvek škode na zdraví, pri majetkových škodách väčšieho rozsahu, pri poškodení dopravného značenia alebo úniku nebezpečných látok na vozovku a do okolia miesta nehody.

Pri dopravnej nehode v zahraničí obzvlášť SKP odporúča nespoliehať sa na ústnu dohodu medzi účastníkmi nehody, ale vždy dopravnú nehodu ohlásiť polícii.

1. Vyplňte tlačivo Správa o nehode, a to aj vtedy, keď bola k nehode privolaná polícia. Nespoliehajte sa na to, že polícia vám všetky informácie spíše a obratom poskytne na mieste dopravnej nehody.

Správa o nehode je jednotný formulár na popis okolností škodovej udalosti alebo dopravnej nehody. Ak ste účastníkom nehody v zahraničí a máte k dispozícii tlačivo/formulár Správa o nehode v slovenčine a ostatní účastníci dopravnej nehody v iných jazykoch, sú tieto formuláre totožné. Jednotlivé body formulára sú očíslované a viete si ich tak ľahko preložiť.

2. Do Správy o nehode popíšte všetky skutočnosti súvisiace so vznikom škodovej udalosti alebo dopravnej nehody.

3. Ak je to možné, pokúste sa získať kontaktné údaje prípadných svedkov.

4. Ak nerozumiete textu, nesúhlasíte s obsahom záznamu o dopravnej nehode, s policajným záznamom alebo iným písomným dokumentom, ktorý je vám predložený na podpis, určite vyznačte túto skutočnosť v slovenskom jazyku, uveďte svoj názor na vznik dopravnej nehody alebo inú poznámku a až následne formulár, prípadne iný dokument, podpisujte.

5. Formulár podpíšte. Po oddelení originálu od kópie do formulára už nič nedopisujte. Originál Správy o nehode si ponechá poškodený, kópiu vinník/zodpovedná osoba.

6. Zabezpečte si vlastnú fotodokumentáciu, nielen situácie a spôsobených škôd, ale aj dokladov vinníka a jeho vozidla. Dbajte na to, aby fotografie vozidiel zreteľne zachytili značku vozidla, evidenčné číslo alebo medzinárodnú poznávaciu značku.

Po vyplnení formulára je potrebné vyriešiť situáciu ohľadom prípadného poškodenia motorového vozidla. Ak je vozidlo nepojazdné, kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne.

Čo robiť po príchode domov zo zahraničia

Bez ohľadu na to, či ste vinníkom dopravnej nehody alebo poškodeným, po návrate domov nahláste udalosť vo svojej poisťovni na Slovensku, v ktorej máte uzatvorené PZP, a to v zákonom stanovenej lehote, teda do 30 dní a priložte kópie príslušných dokladov súvisiacich s dopravnou nehodou.

S dokladmi preukazujúcimi zodpovednosť vinníka za škodu si môžete nárok na náhradu škody uplatniť priamo v poisťovni vinníka. Môžete sa obrátiť aj na národnú kanceláriu poisťovateľov krajiny, v ktorej k dopravnej nehode došlo.

Vstupom Slovenska do Európskej únie vznikla poisťovniam z EÚ povinnosť na riešenie cezhraničných nárokov na náhradu škôd vymenovať aj na Slovensku svojich tzv. likvidačných zástupcov.

Ak je slovenský občan poškodený v členskom štáte systému Zelenej karty vozidlom registrovaným v členskom štátu EÚ, môže si uplatniť nárok na náhradu škody na Slovensku, a to voči likvidačnému zástupcovi, ktorý bol vymenovaný zahraničnou poisťovňou vinníka.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie Slovenská kancelária poisťovateľov