Pandémia zaťala obrovskú sekeru do štátneho rozpočtu, vlaňajší deficit pomohol znížiť lepší výber daní a odvodov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať

Verejná správa vlani hospodárila s deficitom takmer 6 miliárd eur, teda cez 6 % z hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy presiahol 61 miliárd eur, čo bolo nad úrovňou 63 % HDP.

Vyplýva to zo správy o deficite a dlhu SR, ktorú zverejnil Štatistický úrad SR. Ide o polodefinitívnu bilanciu hospodárenia štátu za rok 2021, údaje sa budú neskôr ešte spresňovať.

Verejná správa v mínuse

Štát v minulom roku hospodáril s deficitom 6,15 % z HDP, pričom v roku 2020 to bolo 5,47 % z HDP. Medziročne sa deficit verejnej správy v absolútnej hodnote zvýšil o 0,94 miliardy eur.

Na tomto výsledku sa podieľala podľa úradu najmä ústredná štátna správa, ktorá hospodárila s mínusom 6,2 miliardy eur, miestna samospráva vykázala mierny deficit 23 miliónov eur a fondy sociálneho zabezpečenia mierny prebytok 270 miliónov eur.

Deficit verejnej správy bol vlani nižší o 1,2 percenta v porovnaní s deficitom schváleným v rozpočte na rok 2021. „Pandémia prekvapila na príjmoch aj výdavkoch, vyššie náklady vykompenzoval výrazne lepší výber daní a odvodov,“ konštatuje v reakcii na správu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.

Samosprávy hospodárili efektívnejšie

Hoci výdavky na riešenie pandémie oproti rozpočtu výrazne vzrástli, rovnako výrazne vzrástli aj príjmy z daní a odvodov. Kapitálové výdavky štátneho rozpočtu zaostávali za rozpočtovou výškou, k poklesu deficitu zároveň prispelo aj lepšie hospodárenie samospráv a ostatných subjektov verejnej správy.

Z pohľadu strednodobého zaťaženia verejných financií je podľa úradu lepšie sa sústrediť na indikátor štrukturálneho deficitu, teda deficitu bez jednorazových a dočasných opatrení. Minulý rok sa štrukturálny deficit vrátil na úrovne pozorované v rokoch pred prepuknutím koronakrízy.

Výsledok rozpočtu tak eliminoval negatívny trvalý vplyv pandémie na verejné financie. „Aktuálna úroveň štrukturálneho deficitu zhruba 2 % HDP je však naďalej vysoká,“ konštatuje rozpočtová rada.

Plnenie maastrichtských kritérií

Dlh verejnej správy vlani dosiahol takmer 61,3 miliárd eur, čo predstavovalo 63,1 % z HDP. V roku 2020 to bolo 59,7 % z ročného HDP. Počas roka 2021 dlh vzrástol o 6,2 miliardy eur, čo ovplyvnil podľa úradu nový deficit, aj významné zvýšenie hotovosti.

Štatistický úrad SR predložil správu Európskej komisii v pravidelnom termíne k 1. aprílu, tzv. jarná EDP notifikácia. Slovensko v zmysle medzinárodných záväzkov zostavuje údaje o dlhu a deficite za sektor verejnej správy pre posúdenie plnenia tzv. maastrichtských kritérií v oblasti rozpočtu a zasiela ich komisii pravidelne dvakrát ročne, vždy k 1. aprílu a spresnené údaje k 1. októbru kalendárneho roka.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)RRZ Rada pre rozpočtovú zodpovednosťŠÚ Štatistický úrad SR