Banky na Slovensku by mali zvládnuť rast úrokov lepšie než zahraničné, vznikajú však nové riziká

NBS, Národná banka Slovenska
Budova Národnej banky Slovenska v Bratislave. Foto: archívne, SITA/Michal Burza
Tento článok pre vás načítala AI.

Nárast úrokových sadzieb, ktorý začal približne v polovici roka 2022, predstavuje pre banky viaceré zmeny. Celkovo však možno podľa Národnej banky Slovenska (NBS) skonštatovať, že výsledný efekt nárastu úrokových sadzieb pre slovenský bankový sektor sa javí ako pozitívny.

Hoci prvotný priaznivý efekt na ziskovosť môžu vystriedať tlaky na jej zhoršenie, slovenský bankový sektor je pripravený zvládnuť tieto tlaky lepšie ako bankové sektory v zahraničí,“ doplnila centrálna banka.

Vyššie sadzby prinášajú nové riziká

Ziskovosť bánk rastie a zmiernila sa podľa národnej banky kumulácia cyklických rizík, najmä v oblasti trhu nehnuteľností a zadlženosti domácností. Vyššie sadzby však zároveň postupne prinášajú aj nové riziká, z ktorých mnohé sa môžu prejaviť až s istým časovým odstupom.

Produkcia úverov je pomalšia a zdroje financovania pre banky sú drahšie. Ak by dlžníci nezvládali splácať pri vyšších sadzbách, mohlo by vzrásť riziko nesplácania. Ak vkladatelia začnú masívne presúvať svoje prostriedky z bežných účtov na termínované vklady, môžu výrazne vzrásť úrokové náklady.

Ako jedna z hlavných výhod v aktuálnej situácii sa podľa NBS ukazuje nastavenie obdobia fixácie úrokových sadzieb pri hypotékach, ktoré je na Slovensku štandardne 3 až 5 rokov. V mnohých krajinách EÚ sú sadzby variabilné.

To znamená, že nárast sadzieb sa prakticky okamžite premieta do nárastu splátok. Domácnosti tak nemajú čas na prípravu. Navyše šoku spojenému s nárastom splátok čelia simultánne s nárastom ostatných výdavkov v dôsledku zvýšenej inflácie.

Krátka fixácia je rizikom pre domácnosti

Na druhej strane, v niektorých iných krajinách sú úrokové sadzby bežne fixované na 10 rokov a viac. Tým sa síce výrazne eliminuje negatívny vplyv nárastu sadzieb na dlžníkov, avšak zároveň banky nemajú možnosť pokryť rastúce úrokové náklady prostredníctvom úrokových výnosov. Inak povedané, krátka fixácia je rizikom pre domácnosti, dlhá fixácia je rizikom pre banky.

Hoci rizikám spojenými s nárastom sadzieb sa nemožno vyhnúť pri žiadnom nastavení, fixácie na úrovni 3 až 5 rokov možno považovať podľa centrálnej banky za vyvážený prístup, keď sa riziko rovnomerne rozkladá medzi banky a ich klientov.

Postupná refixácia hypoték zmierňuje aj riziko plynúce z neistoty ohľadom budúceho tempa nárastu podielu termínovaných vkladov. Počas dlhého obdobia nízkych úrokových sadzieb tento podiel postupne klesol na veľmi nízku úroveň, keďže úrokové sadzby na termínovaných vkladoch výrazne neprevyšovali sadzby na bežných účtoch.

Ak sa však pozrieme späť do minulosti, tento podiel zvykol byť výrazne vyšší. Potenciál na jeho nárast pri rastúcich úrokových sadzbách teda existuje,“ konštatuje národná banka.

Ochladenie na trhu nehnuteľností

Doterajšie tempo nárastu podielu termínovaných vkladov je zatiaľ pomerne pomalé, a to najmä v sektore domácností. Ak by sa však presun výrazne zrýchlil, čisté úrokové príjmy by mohli opäť klesnúť.

Aj v tomto prípade je však výhodou pre slovenský bankový sektor podľa NBS postupná refixácia portfólia hypoték v horizonte približne päť rokov, ktorá zaručuje, že nárast úrokových nákladov bude kompenzovaný prostredníctvom postupného rastu výnosov z hypotekárneho portfólia.

Z dlhodobejšieho hľadiska je možné podľa NBS pozitívne vnímať aj spomalenie na trhu úverov a ochladenie na trhu nehnuteľností. Zadlženosť domácností v pomere k ich príjmom prvýkrát v histórii začala klesať. V predchádzajúcom období boli banky nútené kompenzovať príliš nízke marže prostredníctvom vysokej produkcie úverov.

Pred nárastom úrokových sadzieb boli hypotekárne sadzby na Slovensku jedny z najnižších v EÚ a rast úverov bol dlhodobo najvyšší. NBS mnohokrát upozorňovala, že takýto obchodný model vytvára zvýšené riziká pre finančnú stabilitu. Terajší obchodný model založený na mierne vyšších úrokových maržiach a pomalšom toku úverov možno podľa národnej banky pokladať z hľadiska finančnej stability za zdravší.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie NBS Národná banka Slovenska