Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravuje legislatívne zmeny aj vo vodárenskom biznise

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, euro, voda
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Legislatívne zmeny v regulácii sieťových odvetví sa dotknú aj vodárenského biznisu. Potom, ako Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pripravil viacero zmien vo vyhláškach týkajúcich sa elektroenergetiky, plynárenstva či teplárenstva, prichádzajú na rad aj zmeny pri dodávke a výrobe pitnej vody.

Regulačný úrad plánuje už v najbližších dňoch prísť s návrhom vyhlášky, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Zmeny sa majú podľa regulátora dotýkať výšky ekonomicky oprávnených nákladov, spôsobu určenia miery výnosnosti regulačnej bázy aktív, spôsobu výpočtu ceny pitnej vody a odpadovej vody a spôsobu predkladania podkladov k návrhu ceny.

Návrh vyhlášky zároveň zavedie dvojzložkovú cenu, ktorá bude pozostávať z fixnej zložky ceny a variabilnej zložky ceny. Podľa regulačného úradu je to v záujme nastavenia úhrady za vodohospodárske služby adresne a na základe skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za využitie vodohospodárskych služieb.

Cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou si vyžaduje zmenu. Navrhované úpravy vyplynuli z praxe,“ konštatoval regulačný úrad, ktorý je presvedčený, že jeho zmeny v regulácii sieťových odvetví prinesú pre odberateľov spravodlivejšie ceny energií a vody.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví