Slovensko neprenieslo smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov do svojej legislatívy a bude čeliť žalobe Európskej komisie

Obnoviteľné zdroje energie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Európska komisia (EK) postúpi na Súdny dvor EÚ prípad Slovenska pre netransponovanie smernice o EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov do vnútroštátnych predpisov.

Rovnako Komisia postupuje i prípad Bulharska, pričom požaduje uloženie finančných sankcií. Informovala o tom na svojej webstránke.

Žiadne opatrenie neoznámili

Termínom pre transponovanie smernice bol 30. jún 2021. EK poskytuje štátom podporu pri transpozícii, avšak Slovensko a ani Bulharsko dosiaľ neoznámili žiadne transpozičné opatrenie.

Komisia im v júli 2021 zaslala formálnu výzvu, v decembri toho istého roka prijala i odôvodnené stanovisko, ktorým ich vyzvala na oznámenie transpozičných opatrení týkajúcich sa danej smernice, keďže nedostala žiadne oznámenie o transpozičnom opatrení.

„Bulharsko a Slovensko sú jedinými dvoma členskými štátmi, ktoré doteraz neoznámili žiadne transpozičné opatrenie. Komisia dnes preto postupuje prípady oboch týchto členských štátov na Súdny dvor Európskej únie,“ uvádza Komisia.

Problém majú všetky štáty

„Pokiaľ ide o presadzovanie revidovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov, Komisia doteraz začala postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti všetkým 27 členským štátom za to, že neoznámili úplné transpozičné opatrenia spojené so smernicou do termínu 30. júna 2021,“ uviedla EK.

Jej úlohou, ako strážkyne zmlúv, je zaistenie úplnej a správnej transpozície práva EÚ do právnych predpisov jednotlivých štátov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaSúdny dvor Európskej únie