Príjmy z dividend klesajú, najvýraznejší vplyv má ruská agresia na Ukrajine cez nižšie dividendy od firmy eustream

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Rozpočet, peniaze, Slovensko, eurá
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Na Slovensku tvorili príjmy verejnej správy z riadnych dividend od roku 2008 do roku 2022 v priemere 390 mil. eur ročne, resp. 0,5 % HDP. Celkové prijaté dividendy vrátane superdividend predstavovali v priemere sumu 570 mil. eur ročne, teda 0,7 % HDP.

Vlani však prišiel podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) výrazný pokles, ktorý v určitej miere pretrvá v ďalších rokoch. Podľa aktuálnej prognózy rady dosiahne výpadok príjmu z riadnych dividend v rokoch 2024 až 2028 približne 140 mil. eur ročne oproti priemeru do roku 2022.

Najvýraznejším platiteľom je SPP

V pomere na HDP očakávaný priemerný výnos z riadnych dividend v rokoch 2024 až 2028 poklesne oproti priemernému výnosu do roku 2022 až o 0,3 percentuálneho bodu.

Najvýznamnejším platiteľom dividend je Slovenský plynárenský priemysel (SPP), ktorý v riadnych dividendách od roku 2008 do roku 2023 vyplatil približne 3,2 miliardy eur. Ešte v roku 2022 vyplatila firma SPP do štátneho rozpočtu riadne dividendy vo výške 165 mil. eur. V roku 2023 však nevyplatila nič.

Spoločnosť SPP vytvára väčšinu svojich príjmov pomocou príjmov z dividend pochádzajúcich najmä od spoločnosti eustream, v menšej miere od ďalších spoločností, ako SPP-distribúcia, Nafta a SPP Storage. Tieto dividendy sú vyplácané matke pomocou holdingovej spoločnosti SPP Infrastructure, v ktorej SPP vlastní podiel 51 %.

V roku 2022 však neprišlo vyplatenie dividend od SPP Infrastructure voči SPP, čím bol ponížený zisk SPP za rok 2022 a teda výplata dividend štátu v roku 2023. V tomto prípade ide o jednorazový vplyv a nepočíta sa s opakovaním tejto situácie v blízkom období.

Horšie hospodárenie eustream

Potrebné je však podľa rozpočtovej rady uviesť, že aj keby SPP Infrastructure v roku 2022 vyplatila materskej spoločnosti dividendy v nejakej výške, boli by určite nižšie ako v predchádzajúcich rokoch.

Dôvodom je podľa RRZ výrazne horšie hospodárenie dcérskej spoločnosti eustream, ktorej významne poklesli tržby z dôvodu poklesu prepravy ruského plynu kvôli prebiehajúcej ruskej agresii na Ukrajine. V účtovnom období, ktoré začínalo 1.8.2022 a končilo 31.7.2023 eustream už nevyplatil žiadne dividendy.

V najbližších rokoch sa očakáva pretrvávanie výpadku ziskovosti spoločnosti eustream, čo v konečnom dôsledku podľa rozpočtovej rady predstavuje z dlhodobého hľadiska nižší príjem pre štátny rozpočet. Firma eustream dlhodobo dosahovala ročne čistý zisk v priemere 300 mil. eur. Po zohľadnení vlastníckeho podielu štátu bude v rozpočte chýbať z dividend každý rok podľa rady 100 až 150 mil. eur.

Príjem z riadnych dividend v rokoch 2024 a 2025 dosiahne podľa RRZ úroveň 298, resp. 303 mil. eur. V nasledujúcich rokoch sa však už nedá počítať s jednorazovými pozitívnymi vplyvmi. V roku 2026 odhadovaný príjem z riadnych dividend poklesne na 241 mil. eur, v roku 2027 na 211 mil. eur a v roku 2028 sa očakáva príjem vo výške 199 mil. eur.

Historická ziskovosť eustreamu je neudržateľná

Najvýraznejší vplyv na odhadovaný pokles príjmu z riadnych dividend je spôsobený ruskou agresiou na Ukrajine prostredníctvom nižších dividend od spoločnosti eustream. Trvalý výpadok odhaduje rozpočtová rada na úrovni 100 až 150 mil. ročne.

Na záver je potrebné podľa RRZ dodať, že historická ziskovosť eustreamu nebola dlhodobo udržateľná bez ohľadu na ruskú vojenskú inváziu. Celá sa v Green Deale zaviazala dosiahnuť klimatickú neutralitu. Spotreba plynu síce mohla dočasne rásť, keďže plyn je pokladaný za dočasný prostriedok na zníženie emisií CO2, ak nahrádza uhlie, prípadne ropu.

Po roku 2030 však mala EÚ v pláne znižovať aj spotrebu plynu a nahrádzať ho obnoviteľnými zdrojmi energií. Eustreamu ostávalo podľa rady možno ešte 10 rokov vysokých ziskov, podobných minulosti.

Ruská invázia na Ukrajine štátny rozpočet „obrala“ o týchto posledných 10 rokov ziskov, keďže ani keby sa podarilo rýchlo dosiahnuť mier, dovoz plynu z Ruska sa už zrejme neobnoví na predvojnové úrovne. Naopak, bude sa ešte viac akcelerovať prechod na obnoviteľné zdroje energií.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaEustreamRRZ Rada pre rozpočtovú zodpovednosťSPP Slovenský plynárenský priemysel