Na Slovensku spustili do prevádzky najväčšie smart batériové úložisko, fungovaním dokáže nahradiť fosílne zdroje

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Smart bateriove ulozisko brain by fuergy.jpg
Foto: FUERGY
Tento článok pre vás načítala AI.

V banskobystrickom priemyselnom parku spustili do prevádzky najväčšie smart batériové úložisko na Slovensku s výkonom 2,7 megawattov. Stojí za ním slovenský technologický startup FUERGY.

Úložisko dokáže pre prevádzkovateľa elektrickej sústavy SEPS poskytovať certifikované podporné služby na úrovni primárnej regulácie v kombinácii s necertifikovanými podpornými službami vo forme flexibility. Ide o prvú inštaláciu svojho druhu, ktorá je nielen technologicky komplexná a bezemisná, ale tiež ekonomicky životaschopná aj bez financovania z verejných zdrojov.

Dokáže nahradiť fosílne zdroje

Svojím fungovaním dokáže nahradiť fosílne zdroje. Projekt batériového úložiska sa od fázy návrhu po spustenie do prevádzky podarilo zrealizovať za šesť mesiacov. Od prvého momentu prevádzky úložisko supluje tradičné zdroje spaľujúce fosílne palivá zapojené do poskytovania podporných služieb.

Účinne tak predchádza produkcii približne 361 ton emisií CO2e ročne, a to priamo v jadre reťazca ich vzniku, na úrovni výroby a distribúcie elektrickej energie. Svoj uhlíkový dlh si vie táto technológia splatiť za niečo vyše roka. Konzervatívny odhad návratnosti investície do úložiska v Banskej Bystrici je 3,5 roka.

Na inštaláciu úložiska je potrebné schválenie

“Ide o nový typ úložiska a prvýkrát použitý biznis model, preto návratnosť zatiaľ vieme len odhadovať. Na základe našich skúseností s návrhmi a inštaláciou úložísk z predchádzajúcich rokov však očakávame, že by reálna návratnosť mohla byť aj podstatne kratšia. V konečnom dôsledku sa však návratnosť odvíja od cien podporných služieb a odchýlky,” uviedol Chief Business Officer spoločnosti FUERGY Vladimír Miškovský.

Takýto typ batériového úložiska je vhodné inštalovať na miestach, ktoré majú potrebnú energetickú infraštruktúru, napríklad dostatočnú kapacitu trafostanice pre pripojenie úložiska. Zároveň musia získať schválenie pripojenia od regionálnej distribučnej sústavy.

Vhodné miesta na inštaláciu

Pre využitie úložiska s výkonom aj na poskytovanie oboch typov podporných služieb je potrebný aj dostatočne veľký odber elektrickej energie. Vhodnými miestami inštalácie sú teda existujúce alebo bývalé priemyselné areály alebo energeticky intenzívne podniky.

„Trendy v podobe geopolitických zmien a s tým súvisiacich úprav v dodávke surovín, dekarbonizácie energetiky, rastúceho podielu OZE a s tým súvisiaceho rozširovania flexibility, ako aj celkový nárast spotreby elektrickej energie nás nútia hľadať spôsoby, ako efektívne zabezpečovať spoľahlivú a zelenšiu prevádzku elektrickej sústavy. Batériové úložiská, a špeciálne ich smart verzia sú v tomto smere dnes azda veľmi racionálnou voľbou, keďže ich inštalácia je rýchla a jednoduchá,“ zhodnotil Miškovský.

Ďalšia priemyselná výstavba

Prevádzkovateľom batériového úložiska je spoločnosť Energy BB. Nové batériové úložisko v Banskej Bystrici je inštalované priamo v budove Energetiky v časti elektrickej rozvodne pod správou spoločnosti EnergyTech. A to v priemyselnom areáli, kde sa mimo iných prevádzok nachádzajú aj recyklačné linky, stavebniny a ďalšie priemyselné podniky.

V areáli sa taktiež plánuje ďalšia priemyselná výstavba. V areáli funguje miestna distribučná sústava, ktorej majiteľom a prevádzkovateľom je taktiež spoločnosť EnergyTech.

FUERGY je slovenská technologická spoločnosť ponúkajúca riešenia v oblasti energetickej optimalizácie postavené na vlastnom systéme pre inteligentné energetické riadenie, ako aj špeciálnych batériových úložiskách brAIn.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie FUERGYSEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava