Kedy začnú Slovenské elektrárne so spúšťaním štvrtého mochovského bloku? V tomto roku ho čakajú viaceré míľniky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Atómové elektrárne Mochovce
Atómová elektráreň Mochovce. Foto: Ilustračné, SITA
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko by už onedlho malo mať ďalší nový jadrový blok. Slovenské elektrárne totiž pomaly, ale isto finišujú s dostavbou štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce.

Naša krajina si tak udrží miesto medzi európskymi jadrovými veľmocami. Vďaka jadru, ktoré je už zaradené medzi zelené energie, tak vyrobíme na Slovensku ročne tisíce gigawatthodín elektriny bez emisií oxidu uhličitého.

Skúškové obdobie

Ako uviedla pre portál SITA Energetika hovorkyňa Slovenských elektrární Oľga Baková, na štvrtom mochovskom bloku v tomto roku prechádzajú z fázy výstavby do fázy skúšok. „Chceme ich absolvovať do konca prvého polroka 2025,“ dodala Baková.

Keď dosiahne štvrtý jadrový blok všetky míľniky, na uvedenie do prevádzky bude potrebovať povolenie od Úradu jadrového dozoru SR.

Slovenské elektrárne zatiaľ predpokladajú, že 4. blok elektrárne Mochovce začnú spúšťať v priebehu druhého polroka 2025. Slovenský dominantný výrobca elektriny však upozorňuje na možné meškanie spúšťania nového jadrového bloku, vyvolané tretími stranami.

„V licenčnom procese je viacero účastníkov konania, vrátane protijadrových organizácií, ktoré sa môžu odvolať a zdržať celý proces. Preto nevieme presne povedať, koľko bude trvať získanie licencie,“ konštatovala Baková.

Kontrola zhora

Aj pri tomto jadrovom projekte nesmie chýbať profesionálna kontrola zo strany Úradu jadrového dozoru SR. Bez nej sa totiž na dostavbe jadrového bloku nesmie obrazne povedané pohnúť ani vánok.

Ako uviedla pre portál SITA Energetika Miriam Vachová, riaditeľka kancelárie ÚJD, na štvrtom mochovskom bloku aktuálne prebiehajú ukončovacie práce na technológii a pomontážne čistiace operácie na technologických celkoch, ktoré majú dodávatelia odovzdať do neaktívneho skúšania.

„Práce sú zamerané na pripravenie systémov k prvej integrálnej hydroskúške, ktorá sa má realizovať v priebehu roka 2024,“ dodala Vachová.

Dozor inšpektorov

Inšpektori ÚJD dozerajú na priebeh montážnych prác, pomontážnych čistiacich operácií, tlakových skúšok, odovzdávania systémov po ukončení montáže a priebeh vybraných neaktívnych skúšok.

Kontrolujú starostlivosť o nainštalované vybrané zariadenia ako aj dodržiavanie predpísaných zásad a podmienok montáže zariadení. „Ďalej posudzujú a vyhodnocujú celkovú pripravenosť štvrtého bloku k studenej hydroskúške z pohľadu plánovanej sekvencie predpísaných testov jednotlivých etáp uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,“ doplnila Vachová.

Inšpektori taktiež overujú pripravenosť stavebných objektov k vydaniu povolenia na predčasné užívanie stavby podľa stavebnej legislatívy.

Ešte dlhá cesta

Slovenské elektrárne čaká pred uvedením štvrtého mochovského bloku do komerčnej prevádzky ešte dlhá cesta plná skúšok a previerok. Po zrealizovaní studenej hydroskúšky bude nasledovať malá revízia, následne horúca hydroskúška a veľká revízia.

Po zrealizovaní uvedených činností a odstránení prípadných zistených nedostatkov bude nasledovať proces uvádzania bloku do prevádzky. Ten môže začať až po vydaní povolenia na uvádzanie do prevádzky zo strany ÚJD.

„Správne konanie na vydanie povolenia je aktuálne prerušené. Podmienkou obnovenia konania je dokladovanie pripravenosti 4. bloku na etapu studenej hydroskúšky,“ upozornila Vachová.

Presný termín neuvádzajú

Presný termín uvedenia štvrtého jadrového bloku Atómovej elektrárne Mochovce si netrúfnu odhadnúť ani inšpektori z ÚJD.

Jedno je však podľa nich isté, spúšťanie štvrtého bloku začne vtedy, ak držiteľ povolenia pre výstavbu jadrového zariadenia, teda Slovenské elektrárne, splní všetky legislatívne požiadavky na vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky.

„Okrem iného to zahŕňa aj preukázanie, že sú ukončené všetky požadované stavebné a montážne činnosti, vykonané všetky predpísané individuálne a funkčné skúšky s vyhovujúcim výsledkom,“ konštatovala Vachová.

Výkon bude 471 megawattov

Na základe projektového harmonogramu je čas potrebný na zrealizovanie vyššie uvedených činností približne jeden rok.

„Tento harmonogram predstavuje zámery držiteľa povolenia a z pohľadu sledovania a vyhodnocovania pripravenosti štvrtého bloku na spúšťanie je pre ÚJD iba informatívny,“ uzavrela Vachová.

Výkon nového štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce bude 471 megawattov (v budúcnosti až do 535 megawattov). Pokryje tak zhruba 13 % spotreby elektriny na Slovensku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Miriam VachováOľga Baková
Firmy a inštitúcie Atómová elektráreň MochovceSE Slovenské elektrárneÚrad jadrového dozoru SR