Kompenzácie za zastropované ceny plynu sa budú meniť, štát na tom ušetrí

Euro, peniaze, plyn, ceny plynu, ceny energií
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Kompenzácie dodávateľom za zastropované ceny plynu pre malých odberateľov, ako aj pre domácnosti sa budú meniť. Vláda v stredu schválila nariadenia Ministerstva hospodárstva SR. To si od tohto kroku sľubuje zvýšenie efektívnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Mechanizmus konkrétneho spôsobu stanovenia výšky kompenzácií bude podľa rezortu jednoduchý, s rozumnou administratívnou náročnosťou pre dodávateľov aj pre subjekty, ktoré budú oprávnenosť požadovanej kompenzácie kontrolovať.

Zmeny budú platiť od 15. septembra, respektíve 1. októbra tohto roka.

Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy

„Skutočná hodnota pozitívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy bude známa až na základe predložených žiadostí dodávateľov o kompenzácie podľa príslušnej definície zmluvnej ceny za dodávku plynu ako základu pre výpočet kompenzácie zo štátneho rozpočtu,“ uviedlo ministerstvo.

Predmetom posúdenia a prípadného doloženia žiadostí bude podľa schválených nariadení v prípade malých odberateľov suma vo výške približne 9,3 mil. eur až 10,5 mil. eur, pri domácnostiach 5,7 mil. eur až 6,5 mil. eur, ktoré vyplývajú z predpokladu rozdielu medzi tzv. benchmarkom a cenou určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Odlišný spôsob výpočtu kompenzácie

„Ustanovuje sa odlišný spôsob výpočtu kompenzácie v závislosti od toho, kedy bola uzavretá zmluva na dodávku plynu, ktorý zohľadňuje výrazné výkyvy na trhu s plynom v časti roka 2022 ako súčasti obdobia na výpočet maximálnych cien regulovaných ÚRSO a výrazne klesajúcich cien plynu od začiatku 2023,“ približuje zmeny rezort hospodárstva.

Identifikoval pritom dve základné skupiny malých odberateľov a vybraných zraniteľných odberateľov, pre ktoré určil strop pre kompenzácie zo štátneho rozpočtu a zároveň pre každú skupinu bola určená benchmarkom maximálna výška kompenzovanej ceny.

Ako vstup sa použil spotový trh v roku 2023 alebo kombinácia burzových indexov ustanovených vyhláškou a spotového trhu v roku 2023.

„Dodávatelia, ktorým preukázateľne základná časť nepokryje skutočné náklady na dodávku plynu vrátane primeraného zisku si budú môcť uplatniť mechanizmus požiadania o kompenzáciu na základe preukázania skutočných nákupov, maximálne však do výšky rozdielu medzi regulovanými cenami stanovenými cenovými rozhodnutiami ÚRSO a cenami zastropovanými nariadeniami vlády,“ objasňuje ministerstvo.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetvíVláda SR