Kompenzácie dodávateľom za zastropované ceny plynu sa majú meniť, štát by mal na nich ušetriť

Plyn, cena plynu
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Kompenzácie dodávateľom za zastropované ceny plynu pre malých odberateľov by sa od októbra tohto roku mali meniť.

Podľa návrhu rezortu hospodárstva, o ktorom by mala čoskoro rokovať vláda, by mal štát na kompenzáciách ušetriť. Rezort si od tohto kroku sľubuje zvýšenie efektívnosti vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Iný spôsob výpočtu kompenzácie

Mechanizmus konkrétneho spôsobu stanovenia výšky kompenzácií by mal byť jednoduchý, s rozumnou administratívnou náročnosťou pre dodávateľov aj pre subjekty, ktoré budú oprávnenosť požadovanej kompenzácie kontrolovať.

„Skutočná hodnota pozitívnych vplyvov na rozpočet verejnej správy bude známa až na základe predložených žiadostí dodávateľov o kompenzácie podľa príslušnej definície zmluvnej ceny za dodávku plynu ako základu pre výpočet kompenzácie zo štátneho rozpočtu,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

Predmetom posúdenia a prípadného doloženia žiadostí podľa predloženého návrhu bude suma vo výške približne 9,3 milióna eur až 10,5 milióna eur, ktorá vyplýva z predpokladu rozdielu medzi tzv. benchmarkom a cenou určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

„Ustanovuje sa odlišný spôsob výpočtu kompenzácie v závislosti od toho, kedy bola uzavretá zmluva na dodávku plynu s odberateľom, ktorý zohľadňuje výrazné výkyvy na trhu s plynom v časti roka 2022 ako súčasti obdobia na výpočet maximálnych cien regulovaných ÚRSO a výrazne klesajúcich cien plynu od začiatku 2023,“ približuje zmeny ministerstvo hospodárstva.

Dvojitá kontrola oprávnenosti

Identifikované pritom boli dve základné skupiny malých odberateľov, pre ktoré určil strop pre kompenzácie zo štátneho rozpočtu a zároveň pre každú skupinu bola určená benchmarkom maximálna výška kompenzovanej ceny.

Ako vstup sa použil spotový trh v roku 2023 alebo kombinácia burzových indexov ustanovených vyhláškou a spotového trhu v roku 2023.

„Dodávatelia, ktorým preukázateľne základná časť nepokryje skutočné náklady na dodávku plynu vrátane primeraného zisku si budú môcť uplatniť mechanizmus požiadania o kompenzáciu na základe preukázania skutočných nákupov, maximálne však do výšky rozdielu medzi regulovanými cenami stanovenými cenovými rozhodnutiami ÚRSO a cenami zastropovanými nariadeniami vlády,“ objasňuje rezort.

Do mechanizmu kompenzácií sa tak dopĺňa dvojitá kontrola oprávnenosti kompenzácií prostredníctvom preukázania skutočných nákladov a potvrdením audítorom alebo znalcom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SR