Europoslanci podporili plány na podporu využívania obnoviteľnej energie, zákon urýchli proces schvaľovania nových elektrární

Obnoviteľné zdroje energie
Tento článok pre vás načítala AI.

Európsky parlament (EP) v utorok odhlasoval posilnenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so Zelenou dohodou a REPowerEU. Informuje o tom prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.

„V snahe o väčšiu energetickú nezávislosť a zníženie emisií CO2 sme zvýšili naše ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Táto smernica je dôkazom toho, že Brusel môže byť nebyrokratický a pragmatický. Obnoviteľné zdroje energie sme označili za prevažujúci verejný záujem a zjednodušili sme ich schvaľovací proces. Naše zameranie zahŕňa veternú energiu, fotovoltaiku, vodnú energiu, geotermálnu energiu a prílivové prúdy. Biomasa z dreva zostane klasifikovaná ako energia z obnoviteľných zdrojov. Podľa zásady ,pozitívneho mlčania‘ sa investície považujú za schválené bez administratívnej spätnej väzby. Teraz naliehavo potrebujeme koncepciu trhu EÚ s elektrickou energiou a okamžitý prechod na vodík v záujme ekologickejšej transformácie,“ uviedol spravodajca Markus Pieper.

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov

Cieľom aktualizovanej smernice o energii z obnoviteľných zdrojov (RED), na ktorej sa už neformálne dohodol Parlament s Radou Európskej únie (EÚ), je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe v do roku 2030 na 42,5 %. Členské štáty by sa však mali usilovať o dosiahnutie podielu až vo výške 45 %.

Nový zákon tiež urýchli proces schvaľovania nových elektrární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú solárne či veterné elektrárne, ako aj prispôsobenie existujúcich elektrární.

Vnútroštátne orgány by mali mať na schválenie nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov maximálne 12 mesiacov, pokiaľ sa tieto zariadenia nachádzajú v takzvaných oblastiach vhodných na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Mimo týchto oblastí by proces nemal trvať dlhšie než 24 mesiacov.

Stanovenie orientačných cieľov

V sektore dopravy by malo využívanie obnoviteľných zdrojov energie viesť do roku 2030 k zníženiu emisií skleníkových plynov o 14,5 %, a to vďaka zvýšeniu podielu moderných biopalív a stanoveniu ambicióznejšej kvóty pre obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu, ako je vodík.

Europoslanci sa postarali aj o to, že si členské štáty budú musieť stanoviť orientačný cieľ, aby aspoň 5 % novoinštalovanej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov bolo založenej na inovatívnych technológiách.

Okrem toho by si mali tiež stanoviť záväzný rámec na podporu cezhraničných energetických projektov.

Ťažba biomasy

Poslanci sa zasadili aj o sprísnenie kritérií využívania biomasy s cieľom zabezpečiť, že EÚ nebude dotovať neudržateľné praktiky. Ťažba biomasy by sa podľa nich mala vykonávať tak, aby nezhoršovala kvalitu pôdy a nepoškodzovala biodiverzitu.

Smernicu schválili 470 hlasmi za, 120 poslancov bolo proti a 40 sa zdržalo hlasovania. Predtým, ako nadobudne účinnosť, musí ju ešte formálne schváliť aj Rada EÚ.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EP Európsky parlamentEU Európska úniaRada Európskej únie