Energetická byrokracia brzdí rozvoj OZE na Slovensku. Odborníci sa zhodli na potrebe reformy a zjednodušenia procesov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Elektrina, obnoviteľné zdroje,
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Byrokracia je hlavnou brzdou slovenskej energetiky. Zhodla sa na tom odborná verejnosť za okrúhlym stolom.

Takmer všetci účastníci identifikovali tie isté bariéry rozvoja slovenskej energetiky. Išlo predovšetkým o povoľovacie, administratívne a pripájacie procesy. Do veľkej miery sa spomínal aj súčasný stav regulačného a investičného prostredia, ktorý vytvára ťažko predvídateľné podmienky, čo odrádza mnohých potenciálnych investorov do slovenskej energetiky.

Potreba implementácie európskych smerníc

Väčšina diskutujúcich sa zhodla aj na potrebe dôslednej implementácie európskych smerníc. Len správne implementovaná európska legislatíva bude vhodnou základňou pre rozvoj veternej energie v akceleračných zónach, ale aj mimo nich, či rozvoj geotermálnej energie, prenosových sústav alebo systémov energetických úložísk.

„Rovnako sú účastníci presvedčení o potrebe efektívneho využívania dostupných finančných zdrojov, ktoré majú výrazný podiel na rozvoji slovenskej energetiky a to tak v sektore elektroenergetiky, ako aj v teplárenstve,“ uviedol po stretnutí riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) Ján Karaba.

V neposlednom rade sa pri okrúhlom stole potvrdilo, že modernizácia a posilnenie elektrizačnej sústavy bude základným stavebným kameňom, bez ktorého sa nepohne nielen rozvoj obnoviteľných zdrojov energií (OZE), ale ani budovanie ďalšej infraštruktúry a pripájanie nových účastníkov na trhu.

„Odznela často opomínaná skutočnosť, že aj na výstavbu sietí sa vzťahujú zdĺhavé povoľovacie procesy, s čím sa spája aj pomalšia výstavba a zvyšovanie kapacít. To nás opäť dostáva k nevyhnutnosti zjednodušenia a skrátenia povoľovania,“ konštatoval Karaba.

Skladba energetického mixu

Zaujímavé výsledky priniesla otázka o samotnej skladbe energetického mixu. Diskutujúci neodmietli potrebu väčšej integrácie OZE do slovenskej energetiky. Viaceré hlasy však upozorňovali na dôležitosť energetickej bezpečnosti a potreby využitia zdrojov a infraštruktúry, ktoré už Slovensko má, predovšetkým v kontexte jadra.

„SAPI sa stotožňuje s myšlienkou, že by sa fungujúce jadrové zdroje nemali umelo odstaviť a nahradiť obnoviteľnými zdrojmi. Za problematické už ale vnímame otáznu rentabilitu výstavby nových jadrových blokov, ktorá sa nielen neustále predražuje, ale aj predlžuje. Preto pokladáme za ekonomicky efektívnejšie, aby investície smerovali do výhodnejších obnoviteľných zdrojov a modernizácií sietí, ktoré povedú k zdravšiemu energetickému mixu, kde budú mať v dohľadnej dobe miesto tak OZE, ako aj jadro,“ uzavrel Karaba.

V priestoroch zastúpenia Európskej komisie na Slovensku sa v utorok stretli za okrúhlym stolom zástupcovia Úradu vlády SR, ministerstiev hospodárstva a financií, Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, SAPI a distribučných spoločností so zástupcami odborných asociácií a firiem pôsobiacimi v oblasti energetiky.

Témou bol energetický mix Slovenska v roku 2030 a bariéry rozvoja OZE. Hovorilo sa aj o opatreniach potrebných pre urýchlenie transformácie slovenskej energetiky.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján Karaba
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)MF Ministerstvo financií SRMH Ministerstvo hospodárstva SRSAPI Slovenská asociácia fotovoltického priemysluSIEA Slovenská inovačná a energetická agentúraÚV Úrad vlády SR