Podporu na energetické opatrenia budú môcť využiť aj verejné budovy, SIEA vyhlásila novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti 

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Rekonštrukcia, obnova domu, výstavba
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu na predkladanie projektov vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 3. mája 2024.

Nová a zjednodušená forma

„Pripravili sme novú a zjednodušenú formu pomoci na čiastkovú obnovu budov. Podporené budú osvedčené rýchlo realizovateľné opatrenia, ktoré pomôžu verejným budovám znížiť spotrebu a zároveň účty za energie. Na tento účel je v Pláne obnovy a odolnosti vyčlenených 20 miliónov eur,“ povedala Ľubica Šimková, generálna riaditeľka SIEA a dodala, že finančné prostriedky sú určené na výmenu okien a dverí, zateplenie strechy a podlahy nevykurovaného podkrovia, modernizáciu osvetlenia, inštaláciu termostatických hlavíc a slnečných kolektorov.

Zníženie spotreby energie

Šimková doplnila, že podporu bude možné využiť na zníženie spotreby energie napríklad v obecných, mestských, okresných úradoch a v budovách VÚC, ministerstiev, súdov, polície, armády ale aj vo väzniciach a požiarnych staniciach. Minimálna výška príspevku je 100-tisíc eur.

Maximálny príspevok bude závisieť od celkovej podlahovej plochy budovy a rozsahu realizovaných opatrení. Žiadosti bude možné predkladať od 3. júna 2024. Všetky podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov je nutné splniť najneskôr ku dňu predloženia žiadosti, jednou z jej príloh je aj uzatvorená zmluva alebo objednávka s dodávateľom.

SIEA je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRSIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra