I_6538517.jpg

75. výročie vzniku spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Dňa 1. mája 1949 vznikol v rámci Československých stavebných závodov projektový útvar nazvaný Mostoprojekt a následne pre cesty projektový útvar Cestoprojekt s pracoviskami v Bratislave, vo Zvolene a v Žiline.