The way to the light at the end of the tunnel

Likvidácia uhoľných baní so štátnou pomocou

V súvislosti s ukončením ťažby uhlia a útlmom banskej činnosti na hornej Nitre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytlo spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza štátnu pomoc vo výške 14,7 miliónov EUR.