Business network concept. Teamwork. Partnership. Human resources.

Vzdelávanie je dôležité pre 70 % firiem v EÚ. O úspechu dnes rozhoduje komunikácia

Na komunikačných kurzoch PR špecialista sa záujemcovia dozvedia ako konkrétne prezentovať firmu v médiách, budovať vzťahy s novinármi, písať tlačové správy, moderovať podujatia, vystupovať v médiách, či na verejnosti, nahrávať videá, robiť kampane na sociálnych sieťach, komunikovať so zamestnancami, zvládnuť zmenu a krízu, či nahrávať podcasty.