Downov syndróm

Pripomíname si Svetový deň Downovho syndrómu

Downov syndróm je vrodený defekt spôsobený poruchou chromozómov. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie sa vo svete každý rok narodí približne tritisíc až päťtisíc detí s touto diagnózou.