Vizuálna kontrola mostov nie je vždy dostačujúca

Odborníci hodnotia bezpečnosť mostov od oka, prepadnú sa nám pod nohami? ( SITAdoprava.sk)

Pred dvoma týždňami sa aj napriek vykonanej kontrole, zrútila časť mosta v Košickom kraji do rieky Laborec. Tento incident nenapovedá len o havarijnom stave slovenských mostov, ale aj o kvalite vykonávaných pravidelných obhliadok. Ide o náhodu a prípadné zlyhanie jednotlivca alebo je poddimenzované technický predpis Ministerstvom dopravy a výstavby SR?