Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity odsúdila plagiátorstvo a označila ho za nemorálne konanie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Univerzita
Od septembra platia pre vysoké školy nové akreditačné normy. Majú garantovať voľnosť a pružnosť pre univerzity a odbory, ktoré naplnia štandardy kvality. Zároveň by mali prispieť k vyčisteniu vysokoškolského prostredia. Foto: ilustračné, Thinkstock.

TRNAVA 23. januára (WebNoviny.sk) – Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (TU) vyzvalo rektora Mareka Šmida, aby inicioval spoločné stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k otázke plagiátorstva a k otázke zodpovednosti vysokých škôl za udeľovanie akademických a vedecko – pedagogických titulov.

Čestné konanie študentov

Plagiátorstvo označilo vedenie fakulty a členovia jej akademického senátu za nemorálne a neetické konanie, ktoré nie je zlučiteľné a princípmi univerzitného vzdelávania. Šmid je aktuálne prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie.

„Ako fakulta vychovávajúca budúcich pedagógov a učiteľov kladieme dôraz na čestné konanie študentov počas celého obdobia ich štúdia a rovnako i na konanie pedagógov. Uznávame zásadu, že záverečné práce na každom stupni štúdia predstavujú vrchol preukazujúci nadobudnuté vedomosti a zručnosti korektnej tvorivej činnosti a dôsledky prípadného plagiátorstva rieši disciplinárna komisia. Považujeme preto za nanajvýš škodlivé, ak politickí činitelia akýmikoľvek argumentmi relativizujú podvod, akým práca s povahou plagiátu je. Nielen v roku 30. výročia Novembra 1989 je takéto konanie politikov za hranicou elementárnej ľudskej slušnosti,“ píše sa v stanovisku Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Odsúdili bagatelizovanie prípadu

Fakulta sa hlási k názoru Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, podľa ktorého by v spoločnosti „nemalo byť akceptovateľné, aby na významných pozíciách v rôznych oblastiach spoločenského života pôsobili ľudia, ktorí sa dopustili porušenia práv duševného vlastníctva.“

S obsahom vyhlásení vysokých škôl, ktoré odsúdili bagatelizovanie prípadu nadobudnutia vysokoškolského titulu predsedu Národnej rady SR Andreja Danka, sa stotožnilo aj vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

Komisia, ktorá preskúmala Dankovu rigoróznu prácu konštatovala, že 63 strán z nej vykazuje vysokú zhodu so zdrojovou literatúrou. Danko k zisteniam uviedol, že správu komisie berie na vedomie v celom rozsahu.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Andrej Danko
Firmy a inštitúcie Trnavská univerzita