Tender na výstavbu obchvatu Šale sa pre porušenie pravidiel verejného obstarávania opäť posúva

Šaľa, obchvat
Foto: ilustračné, www.facebook.com

Takmer rok trvajúci nový tender na výstavbu obchvatu Šale preložkou cesty I/75 za odhadované náklady nad 75 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) sa znova predlžuje.

Slovenská správa ciest (SSC) viac ako polroka po predkladaní ponúk a ich následnom vyhodnotení zatiaľ nemôže uzavrieť zmluvu na dlho očakávanú stavbu takmer 12-kilometrovej novej cesty.

Posudzovali sedem ponúk

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) po preskúmaní námietok jedného uchádzača proti vylúčeniu nariadil jeho najlacnejšiu ponuku vrátiť späť do súťaže, opätovne ju vyhodnotiť a pokračovať vo verejnom obstarávaní.

Štátni cestári porušili pravidlá verejného obstarávania, rozhodnutie úradu je zverejnené na jeho portáli.

V tendri podľa rozhodnutia predložili ponuku siedmi uchádzači, najnižšiu mal práve vylúčený navrhovateľ námietok vo výške 77,5 milióna eur bez DPH.

Druhá a tretia ponuka boli za 77,8 milióna eur a 78,8 milióna eur, zvyšné štyri v rozsahu od 79,7 milióna eur do 85,5 milióna eur bez dane.

Zásadný vplyv na výsledok tendra

Úrad okrem obstarávateľov názvy spoločností, navrhovateľov námietok či uchádzačov nezverejňuje. SSC v dokumentoch tendra doteraz nezverejnila zápisnicu z otvárania ponúk ani ich pôvodné vyhodnotenie.

Porušenie zákona o verejnom obstarávaní podľa ÚVO mohlo mať zásadný vplyv na výsledok tendra, nakoľko vylúčením ponuky bola obmedzená súťaž medzi uchádzačmi.

„Takýto postup kontrolovaného (cestárov – pozn. red.) by mohol byť v rozpore s princípmi verejného obstarávania,“ uviedol úrad.

Cestári v odôvodnení vylúčenia podľa rozhodnutia nevedeli jednoznačne vyvrátiť a preukázať ani jeden z dôvodov, čo v oznámení o vylúčení aj priznali.

Najnižšia zo všetkých ponúk

Úrad poukázal aj na to, že ponuka navrhovateľa námietok je najnižšia z predložených ponúk a najbližšie k predpokladanej hodnote zákazky.

„Úradu preto nie je logicky zrejmé, prečo kontrolovaný na základe vybraných 21 položiek, z ktorých podľa jeho názoru navrhovateľ niektoré ocenil neprimerane vysokou cenou, dospel k záveru o vylúčení ponuky navrhovateľa, napriek tomu, že ponuková cena navrhovateľa je najnižšia z pomedzi všetkých predložených ponúk a podľa kontrolovaného nevykazuje znaky mimoriadne nízkej ponuky,“ konštatoval úrad.

Zároveň uviedol, že z oznámenia o vylúčení nie je zrejmé, resp. absentuje, v čom konkrétne navrhovateľom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou, resp. žiadosťou cestárov, nakoľko navrhovateľ odpovedal na všetky žiadosti kontrolovaného a priložil aj požadované prílohy.

Slovenská správa ciest vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu obchvatu Šale vlani koncom júna. Zákazku plánovanú na tri roky chce financovať aj s využitím prostriedkov Európskej únie, súčasťou stavby obchvatu bude aj 705 metrov dlhý most cez Váh.

Cestári pôvodnú lehotu na predkladanie ponúk z 23. augusta posunuli päťkrát na 10. novembra. Ide o jednu z najväčších stavieb cestárov s plánovaným začiatkom v tomto roku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SSC Slovenská správa ciestÚVO Úrad pre verejné obstarávanie