Vláda schválila sedem adaptačných opatrení na zlepšenie odolnosti Slovenska voči klimatickej kríze

Ján Budaj
Minister životného prostredia SR Ján Budaj. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Vláda schválila sedem adaptačných opatrení na zlepšenie odolnosti Slovenska voči klimatickej kríze. Poverený minister životného prostredia Ján Budaj považuje za kľúčové pokračovať v adaptačných opatreniach, ktoré zmiernia nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, znížia zraniteľnosť krajiny a spoločnosti a rovnako zvýšia odolnosť prírodných ekosystémov.

Pre úspešnú adaptáciu na zmenu klímy v podmienkach Slovenska sú potrebné zdroje financovania a zvyšovanie informovanosti všetkých zainteresovaných subjektov. Informovalo o tom v tlačovej správe Ministerstvo životného prostredia SR.

Realizátorom opatrení sú samosprávy

Veľká časť adaptačných opatrení sa bude odohrávať v sídelnom prostredí. Samospráva je realizátorom opatrení a jeho garantom. Pre úspešnú implementáciu opatrení však potrebuje politickú, legislatívnu a finančnú podporu štátu,“ zdôraznil minister Budaj.

Prvý bod adaptačných opatrní je ochrana, manažment a využívanie vôd. Budaj presadzuje modernú vodohospodársku politiku. V tejto súvislosti vládny kabinet schválil v roku 2022 Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a tiež Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027.

Nasleduje udržateľné poľnohospodárstvo, ktoré pomôže zmierniť opatrenia, ktoré sú zamerané na udržateľné obhospodarovanie, ochranu pôdy, prírodných zdrojov, podporu biodiverzity a udržateľnú rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Lesné hospodárstvo a národné parky

Cieľom tretieho opatrenia – adaptované lesné hospodárstvo – je zlepšiť adaptačnú schopnosť lesov na prebiehajúcu zmenu klímy. Prírodné prostredie a biodiverzita je štvrtým bodom, rezort životného prostredia pracuje na aktualizácii Stratégie ochrany biodiverzity do roku 2030.

Rozbehlo aj reformu ochrany prírody a zonáciu národných parkov. Piaty bod zdravie a zdravá populácia je dôležitým nástrojom na posilnenie procesov v prospech zlepšenia environmentálneho zdravia. Pre zlepšenie adaptácie v oblasti zdravia bude potrebné podporiť opatrenia na zabezpečenie zdraviu prospešného prostredia.

Predposledný bod sídelné prostredie pomôže pripravovať Slovensko na negatívny dopad klimatickej zmeny, ale aj na zachovanie jej prirodzeného rázu. Krajinný plán bude podkladom pre územné plány miest a obcí. Reforma krajinného plánovania je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Posledný bod sú technické, ekonomické a sociálne opatrenia.

Envirorezort bude informovať Vládu SR o dosiahnutom pokroku pri plnení krátkodobých cieľov Akčného plánu pre implementáciu Stratégie SR na zmenu klímy do 30. júna 2024 o týchto siedmich oblastiach.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Budaj
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRVláda SR