Globálna kriminalita s voľne žijúcimi živočíchmi spôsobuje obrovské škody

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Globálna kriminalita s voľne žijúcimi živočíchmi spôsobuje obrovské škody
Ilustračné foto: www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Globálny nelegálny obchod s voľne žijúcimi živočíchmi je alarmujúcim fenoménom, ktorý ohrozuje biodiverzitu a ekosystémy po celom svete. Podľa najnovšej správy Úradu OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), je viac ako 4 000 druhov zvierat a rastlín terčom pašerákov. Podľa správy, ktorú uvádza web The Guardian, uvedená skutočnosť spôsobuje nevýslovné škody na našej prírode. Napriek tomu sa nelegálnemu obchodu so živočíchmi venuje malá pozornosť.

Nelegálny obchod funguje až v 80 percentách krajín sveta

Zistenia správy poukazujú na to, že nelegálny obchod je aktívny v 80 percentách krajín sveta. Tento obchod zahŕňa rôzne produkty – od liečiv až po exotické domáce zvieratá, mäso, okrasné rastliny a lov trofejí. Čo je ešte alarmujúcejšie, 40 percent všetkých zabavených cicavcov, vtákov, plazov a obojživelníkov patrí medzi ohrozené alebo takmer ohrozené druhy.

Výskum, ktorý analyzoval viac ako 140 000 prípadov odhalených nelegálnych obchodov v rokoch 2015 až 2021,ukázal, že obchod má ničivý dopad na lokálne i globálne populácie rôznych druhov, vrátane vzácnych orchideí, sukulentov, plazov a rybích druhov. Vedci varujú, že nelegálny obchod s voľne žijúcimi zvieratami môže viesť k ich globálnemu vyhynutiu.

Globálna kriminalita s ohrozenými druhmi, kto za ňou stojí?

Mnoho aspektov tejto kriminality je riadených veľkými organizovanými zločineckými skupinami. Korupcia na rôznych úrovniach, od miestnych inšpektorov po vládnych úradníkov, je kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje tieto nelegálne aktivity.

Ekonomický dopad tohto obchodu je obrovský, odhaduje sa, že má hodnotu až 23 miliárd USD ročne. Tento obchod zahŕňa viac ako 100 miliónov rastlín a zvierat každý rok. Z tohto dôvodu je jedným z hlavných cieľov UNODC ukončiť obchodovanie s chránenými druhmi do roku 2030 ako súčasť cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Napriek poklesu počtu záchytov v rokoch 2020 a 2021, pravdepodobne kvôli pandémii COVID-19 a menšiemu presadzovaniu zákonov, neexistuje dôkaz o skutočnom znížení nelegálneho obchodu. Pre účinný boj proti tomuto zločinu je potrebné lepšie presadzovanie právnych predpisov, intenzívnejšie monitorovanie a rozšírený výskum.

Ghada Waly, výkonná riaditeľka UNODC, zdôrazňuje, že riešenie tohto problému vyžaduje adaptabilitu a rýchlosť, ktorá zodpovedá neustále meniacemu sa charakteru nelegálneho obchodu. Globálna spolupráca a komplexné presadzovanie práva sú kľúčové pre ochranu našej planéty pre budúce generácie. „Zločin na divokej zveri spôsobuje nevýslovné škody prírode a ohrozuje aj živobytie, verejné zdravie, dobrú správu vecí verejných a schopnosť našej planéty bojovať proti klimatickým zmenám,“ upozorňuje Waly.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať