Európsky prieskum ukázal, čo môže pomôcť pri potláčaní škodlivého správania ľudí. Ako hlasovali Slováci?

Zabavené tabakové výrobky z akcie BOB, vïaka ktorej sa podarilo rozložiť organizovanú zločineckú skupinu obchodujúcu s nelegálnymi tabakovými výrobkami. Bratislava, 4. november 2021.
Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Obyvatelia vnímajú nelegálny obchod s tabakovými a ďalšími nikotínovými výrobkami ako hrozbu pre verejné zdravie i bezpečnosť. Neuvedomujú si však skutočný rozsah tohto negatívneho fenoménu a jeho dopady na rozpočty členských krajín.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Povaddo pre spoločnosť Philip Morris International, ktorý sa uskutočnil na vzorke viac ako 13-tisíc dospelých obyvateľov EÚ, vrátane tisícky Slovákov.

Miliardové straty ročne

Len 14 % Európanov, ktorí sa zúčastnili na prieskume vedelo, že nezákonný trh s tabakom stojí členské štáty EÚ na stratených daňových príjmoch približne 10 miliárd eur ročne. Napriek tomu viac ako 65 % respondentov označilo nelegálny tabak za problém celej EÚ.

Až 67 % sa zároveň vyjadrilo, že rastúci nezákonný trh odrádza mnohých fajčiarov od toho, aby prestali fajčiť úplne alebo prešli na menej rizikové alternatívy cigariet. Tento názor v prieskume podporilo aj 60 % respondentov zo Slovenska.

Zvýšenie daní nemusí byť riešením

Prevažná väčšina Európanov podľa výsledkov prieskumu podporuje pragmatický a citlivý prístup k zdaňovaniu tabakových výrobkov založený na vedeckých dôkazoch o miere rizikovosti jednotlivých výrobkov.

V priemere až 83 % respondentov uviedlo, že extrémne zvýšenie daní môže viesť k nárastu nezákonného predaja tabaku, pretože fajčiari sa v takom prípade začnú obhliadať po lacnejších možnostiach nákupu. V úplne rovnakej miere svoju cenovú citlivosť prejavila aj tisícka náhodne vybraných Slovákov.

V priemere 69 % oslovených Európanov, vrátane 62 % respondentov zo Slovenska sa zároveň prikláňa k názoru, že dospelí fajčiari – ktorí prejavia záujem – by mohli byť motivovaní k prechodu na vedecky podložené menej rizikové alternatívy, tým, že budú zdaňované na úrovni nižšej v porovnaní s cigaretami, no stále dostatočne vysokej na to, aby odradili mládež alebo nefajčiarov od ich používania.

Európania dôverujú vede

Sedem z desiatich oslovených Európanov, ako i 64 % oslovených Slovákov si totiž myslí, že veda, inovácie a technologický pokrok zohrávajú úlohu pri znižovaní miery fajčenia.

Dve tretiny oslovených podporilo názor, že prístup k regulácii a zdaňovaniu založený na vedeckých poznatkoch môže podporiť príklon obyvateľov únie k menej škodlivému správaniu, čo platí nielen pre oblasť fajčenia, ale tiež stravovania, či konzumácie alkoholu.

Existuje priestor na zlepšenie

Na príklade viacerých členských krajín, ktoré zaviedli podobné prístupy v energetike, automobilizme, či v oblasti regulácie alkoholu, vidíme, že aj v prípade dospelých fajčiarov existuje priestor na zlepšenie. Pragmatická politika má moc zlepšiť životy ľudí, podnietiť priemysel k prínosným inováciám a podporiť spravodlivý prístup k technologickému pokroku pre všetkých, a to zvlášť v dobe ekonomickej nestability,“ povedal Grégoire Verdeaux, senior viceprezident pre vonkajšie vzťahy PMI.

Európania v prieskume tiež prevažnou väčšinou podporili názor, že okrem snahy o úplné ukončenie rizikového správania by EÚ mala uprednostňovať aj politiky, ktoré sa snažia zlepšiť životy tých, ktorí naďalej fajčia cigarety, nezodpovedne pijú alebo užívajú drogy, uviedlo v prieskume 61 % Európanov.

Prieskum sa konal v období 10. – 15. novembra 2022 a zúčastnilo sa v ňom spolu 13 630 respondentov starších ako 18 rokov z 13 členských krajín EÚ (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko).

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Grégoire Verdeaux
Firmy a inštitúcie Európska úniaPhilip Morris International