Zvolenská nemocnica bude mať nový urgentný príjem, pomôžu aj financie z eurofondov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nemocnica
Foto: SITA / Monika Zaťková

Zvolenskú nemocnicu čaká modernizácia zameraná na zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Financovanie za približne 7,1 mil. eur zabezpečila nenávratným finančným príspevkom z eurofondov a z vlastných zdrojov.

Tri nové operačné sály

Celková hodnota stavebných prác vyplývajúca zo zmluvy s víťazom verejného obstarávania, michalovskou firmou Chemkostav a.s., je 4,28 mil. eur.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Radka Miloševská zo spoločnosti Agel a.s., do ktorej skupiny nemocnica patrí, stavenisko chcú odovzdať do konca septembra a stavebné práce začnú najneskôr 50 dní po odovzdaní. Ukončenie celého projektu je plánované do 24. júna 2021, pričom zhotoviteľ má na prevedenie prác 18 mesiacov.

Stavebné práce sú rozdelené. Ako prvé prídu na rad kompletná rekonštrukcia a vybudovanie centralizovaného urgentného príjmu, nasledovať bude výstavba novej budovy pre Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny a napokon rekonštrukcia a vybudovanie troch nových moderných operačných sál.

Stav je nevyhovujúci

Nemocnica Zvolen a.s. v súčasnosti nemá urgentný príjem. Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti zabezpečuje nemocnica výlučne prostredníctvom ambulancií ústavnej pohotovostnej služby pri jednotlivých lôžkových oddeleniach.

„Tento stav je vzhľadom na akútnosť klinických prípadov, ktoré sa dostávajú do zdravotníckeho zariadenia, nevyhovujúci, spôsobuje predlžovanie diagnostického procesu nevyhnutnými presunmi pacienta na vzdialené zdravotnícke pracoviská. Cieľom vybudovania urgentného príjmu je centralizovať odborný zdravotnícky tím a diagnostické zázemie na jedno miesto,“ uviedla hovorkyňa.

Pracovisko urgentného príjmu bude obsahovať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a sadrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická), a tiež priestor pre expektačné lôžka.

Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov, priepust pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia, kde bude prebiehať registrovanie a triedenie pacientov.

Efektívnejšie indikovanie liečby

Pacienti budú ošetrovaní podľa závažnosti zdravotného stavu pacienta. Vďaka multiodborovému zameraniu pracoviska zdravotníci dokážu komplexne pristúpiť k diagnóze pacienta a efektívnejšie podať indikovanú liečbu.

Súčasťou novovybudovaného oddelenia urgentného príjmu je diagnostický komplex zobrazovacích metód. Bude pozostávať zo špeciálnej diagnostickej techniky, ktorú budú tvoriť predovšetkým špičkové medicínske zariadenia CT, RTG a USG.

„Zdravotná starostlivosť na tomto oddelení bude zabezpečená modernou a efektívnou formou ambulantného vyšetrenia a expektačnými lôžkami, ktoré budú slúžiť pacientom do času ukončenia urgentnej diagnostiky klinického stavu s následným umiestnením pacienta na lôžkovom oddelení, alebo na podanie ambulantnej liečby a prepustením pacienta domov,“ dodala Miloševská s tým, že dobudovanie expektačných lôžok doplní medzičlánok medzi ústavnou a ambulantnou starostlivosťou.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Radka Miloševská
Firmy a inštitúcie AGELChemkostav MichalovceNemocnica Zvolen