SKSaPA: Slovensko trpí najmä nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sestra
Foto: Thinkstock

AKTUALIZOVANÉ – Tento nedostatok treba riešiť systémovo, nie čiastkovými kozmetickými úpravami či premenovaním zdravotníckeho asistenta na tzv. praktickú sestru, upozorňuje komora

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) upozornila Vládu SR, že sa snaží riešiť problém s nedostatkom všeobecných lekárov, ale podceňuje nedostatok sestier a pôrodných asistentiek.

Podľa tlačovej správy SKSaPA investovaním dvoch miliónov eur do troch lekárskych fakúlt sa nezvýši počet lekárov v praxi, len počet absolventov študijného odboru všeobecné lekárstvo.

Komora opakovane upozorňuje, že ministerstvo zdravotníctva (MZ) nepredložilo odbornej verejnosti žiadnu dlhodobú stratégie plánovania ľudských zdrojov, ktorá by nedostatok pracovnej sily vyriešila.

Treba systémové riešenie

„Slovensko najviac trpí nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek. Svedčia o tom predlžujúce sa čakacie doby na operácie, zatváranie oddelení a kliník ústavných zdravotníckych zariadení, množstvo nadčasových hodín, ktoré sestry odpracujú nad rámec stanoveného pracovného času, a v neposlednom rade syndróm vyhorenia, ktorým trpia sestry a pôrodné asistentky,“ uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.

Šéfka komory sestier nerozumie, prečo MZ doposiaľ nevyužilo návrh komory sestier, ako motivovať uchádzačov o štúdium v regulovanom povolaní sestra a pôrodná asistentka.

Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek je potrebné riešiť systémovo, nie čiastkovými kozmetickými úpravami či premenovaním zdravotníckeho asistenta na tzv. praktickú sestru, zdôraznila Lazorová.

Školy pre sestry dostávajú menej

Prezidentka SKSaPA pripomenula, že už dvakrát požiadali MZ, aby zvýšilo dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy, ktoré vzdelávajú sestry, aby mohli prijať vyšší počet uchádzačov o štúdium ošetrovateľstva.

„Vzhľadom na to, že ošetrovateľstvo, rovnako ako všeobecné lekárstvo, je odbor, ktorý je verejne prospešný, potrebný pre spoločnosť a registrované sestry sú v súčasnosti nedostatkovým povolaním, je nutné zvýšiť koeficient príspevku na študenta v povolaní sestra z 3,41 na úroveň podobných odborov ako je farmácia, pôrodná asistencia, všeobecné lekárstvo, zubná technika, zubné lekárstvo, a to minimálne na koeficient 4,96,“ priblížil jedno z riešení člen rady SKSaPA Milan Laurinc.

Ak by sa koeficient zvýšil, podľa neho by fakulty ošetrovateľstva mohli prijať viac odborných asistentov, vytvoriť väčšie množstvo seminárnych skupín a skupín na praktické cvičenia.

Absolventi odídu aj tak

Čiastkové riešenia vlády sú podľa komory krátkodobé a nevzbudzujú pocit istoty.

Pokiaľ vláda nevytvorí absolventom nedostatkových profesií vhodné pracovné podmienky a adekvátne neohodnotí ich prácu, podľa Lazorovej je naivné myslieť si, že absolventi študijných odborov všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo alebo pôrodná asistencia ostanú na Slovensku.

MZ: Pomôcť by mali štipendiá

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo, že plánuje študentov ošetrovateľstva podporiť stabilizačnými štipendiami. Chcú ich poskytnúť už v akademickom roku 2018/2019.

Cieľom štipendií je motivovať absolventov štúdia, aby pracovali v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, čím by sa počet sestier postupne stabilizoval.

Motivovať zdravotnícky personál majú podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej aj investície do nemocníc prostredníctvom kapitálových výdavkov určených na nákup novej techniky a rekonštrukcie priestorov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek