Ministerstvo zdravotníctva spúšťa od októbra opatrenie, ktoré pomôže riešiť nedostatok lekárov

študenti, zdravotníctvo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo zdravotníctva otvára od 1. októbra rezidentské štúdium, ktorým chce pomôcť pri riešení nedostatku lekárov. Tento krok má pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov a znížení vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, ako aj v iných nedostatkových špecializačných odboroch.

Desiatky lekárov v programe

Rezidentské štúdium sa otvára pre 11 špecializácií. Medzi špecializačné odbory, ktoré sú zaradené do rezidentského štúdia, patrí všeobecné lekárstvo, pediatria, fyziatria, neurológia, pediatrická neurológia, pneumológia a ftizeológia, psychiatria, detská psychiatria, endokrinológia, pediatrická endokrinológia a diabetológia a reumatológia.

Od 1. októbra sa do rezidentského programu bude môcť zaradiť 150 lekárov, z toho 56 v špecializácii všeobecný lekár pre dospelých a 53 v špecializácii pediatria.

Žiadosť podáva zamestnávateľ

Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni. Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR