Dlhy štátnych nemocníc sa vyšplhali na vyše 900 miliónov eur, po splatnosti je viac ako polovica

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
peniaze, zdravotníctvo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Štátne nemocnice ku koncu roka 2020 dlžili viac ako 911 miliónov eur, medziročne tak ich dlh narástol o takmer sto miliónov eur. Z toho záväzky po lehote splatnosti boli takmer 606 miliónov eur a záväzky v lehote splatnosti vo výške takmer 306 miliónov eur. Vyplýva to z informácie o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za minulý rok, ktorú predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR na rokovanie vlády.

Dlhy 13 fakultných a univerzitných nemocníc pritom tvoria 89 percent z celkovej hodnoty dlhov v celom sektore zdravotníctva. Vysoký podiel na celkovom dlhu štátnych nemocníc, v súčasnosti takmer 31 percent, tvorí už dlhodobo dlh voči dodávateľom liekov a zdravotníckeho materiálu.

Dlh voči verejným financiám je za obdobie roka 2020 najvyšší a predstavuje takmer 34 percent. Celkový stav dlhu v rezorte zdravotníctva bol ku koncu minulého roka 1,57 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2019 narástol o viac ako 173 miliónov eur. Najväčší nárast záväzkov zaznamenali nemocnice v pôsobnosti ministerstva.

Poisťovne vykazujú rast dlhov

Nemocnice v pôsobnosti obcí a VÚC a zdravotnícke zariadenia transformované na neziskové organizácie majú dlhy vyše 39 miliónov eur. Výška záväzkov v lehote splatnosti je pre túto kategóriu zariadení takmer 82 miliónov eur.

Oproti roku 2019 poklesli dlhy o takmer milión eur, záväzky v lehote splatnosti narástli o skoro 13 miliónov eur. Najvyššie dlhy sú z toho voči verejným financiám a tvoria takmer 47 percentný podiel, dlhy voči dodávateľom liekov a zdravotníckeho materiálu celkovo tvoria tretinu.

Zdravotné poisťovne v roku 2020 vykázali mierny nárast dlhov vo výške 0,35 miliónov eur. Záväzky v lehote splatnosti ku koncu vlaňajška predstavujú 417 miliónov eur, oproti roku 2019 tak narástli o 56 miliónov eur. Nepriaznivú situáciu v sektore zdravotníctva by podľa ministerstva zlepšila vyššia miera dofinancovania v kombinácii s optimalizáciou nákladovej štruktúry a efektivity.

„Aj keby sa nemocniciam darilo postupne zlepšovať ukazovateľ EBITDA, pretrvávajúci problém s hotovosťou naďalej existuje, pretože zdroje z priaznivého trendu vývoja v oblasti výnosov nedokážu v krátkom časovom úseku vyriešiť problém s likviditou,“ uviedol rezort v materiáli.

Nemocnice boli v zložitej finančnej situácii

Ministerstvo tiež poukázalo na to, že v priebehu minulého roka boli nemocnice v zložitej finančnej situácii aj z dôvodu vysokých a ťažko predpokladateľných nákladov súvisiacich s pandémiou.

Popri projektoch smerujúcich k optimalizácii nákladov, ako aj zlepšovaní procesov v nemocniciach, je podľa rezortu nevyhnutné navýšenie výnosov zo zdravotných poisťovní za poskytovanú zdravotnú starostlivosť predovšetkým v univerzitných a fakultných nemocniciach na takú úroveň, ktorá pokryje reálne oprávnené náklady.

„Nakoľko samotné oddlženie nemôže nahradiť komplexné opatrenia na systémové riešenie nahromadených príčin nepriaznivého hospodárenia zdravotníckych zariadení, boli definované opatrenia na úrovní vlády SR a súčasne na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom obmedzenia tvorby ďalšieho dlhu,“ dodal rezort.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRVláda SR