Vysokoškolský učiteľ vlani priemerne zarobil skoro 1200 eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
študenti
Foto: Ilustračné foto SITA/Tomáš Benedikovič

BRATISLAVA 28. augusta (WEBNOVINY) – Učiteľ verejnej vysokej školy na Slovensku vlani priemerne zarábal 1198,76 eura. Platy vysokoškolským učiteľom medziročne vzrástli o 3,65 percenta. Vyplýva to z výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2012, ktorú vytvorilo ministerstvo školstva a vláda ju dnes vzala na vedomie.

Zo správy tiež vyplýva, že na Slovensku klesol počet vysokoškolských študentov a tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Počet vysokoškolákov klesol medziročne o 11 000.

Profesorom na verejných vysokých školách medziročne narástol priemerný plat o 3,67 percenta, v roku 2012 zarábali priemerne 1761,63 eura. Docent si priemerne podľa materiálu zarobil 1375,57 eura a teda o 3,09 percenta viac ako v roku 2011.

Priemerné platy zamestnancov verejných vysokých škôl boli vlani na úrovni 937,47 eura. Pohybovali sa od 762,01 eura, a to na Technickej univerzite vo Zvolene, do 1033,89 eura na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Priemerný plat v národnom hospodárstve bol na Slovensku vlani 805 eur.

„Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že verejným vysokým školám sa podarilo zabezpečiť rast miezd zamestnancov a súčasne udržať kladný hospodársky výsledok,“ uvádza sa vo výročnej správe. Záporný hospodársky výsledok dosiahla len jedna z 20 verejných vysokých škôl, a to Akadémia umení v Banskej Bystrici. >

Pribudli absolventi doktorandského štúdia

študenti
Foto: SITA/Jozef Jakubčo

Na vysokých školách bolo v akademickom roku 2012/2013 o 11 000 študentov menej ako v predchádzajúcom roku. Celkovo ich na vysokých školách študovalo takmer 201 000.

Počet študentov klesol na verejných, ale aj súkromných vysokých školách. Počet študentov verejných vysokých škôl klesol o 8055 (4,66 percenta).

Súkromné vysoké školy mali v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 3186 študentov menej. Na Slovensku pribudlo len vysokoškolákov iného štátneho občianstva, a to o 700. Viac ako polovica študentov na verejných vysokých školách – 54,24 percenta – študovala spoločenské vedy, náuky a služby.

V minulom roku ubudlo aj z celkového počtu absolventov vysokých škôl i uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Na verejných a súkromných vysokých školách ho riadne ukončilo v minulom roku takmer 70 000 študentov, čo je pokles o 2109 absolventov. Pod tento stav sa podpísal pokles absolventov externej formy štúdia, píše sa vo výročnej správe.

Počet absolventov na verejných vysokých školách na prvom alebo druhom stupni v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol o 3 628. Pribudlo však absolventov doktorandského štúdia, ktorých počet sa medziročne zvýšil o 517.

„Opačná situácia bola v prípade súkromných vysokých škôl, kde sa počet absolventov na prvom alebo druhom stupni zvýšil o 1005 a počet absolventov tretieho stupňa sa prakticky nezmenil,“ uvádza sa v dokumente.

Počet študentov bude klesať

O štúdium na vysokej škole sa vlani uchádzalo viac ako 60 000 záujemcov zo Slovenska, čo je najnižší počet od roku 2003. Oproti predchádzajúcemu roku je to o 7 000 uchádzačov menej. Uchádzači o štúdium podali spolu s cudzincami 121 431 prihlášok, čo je najnižší počet za posledných deväť rokov. Autori správy o stave vysokého školstva na Slovensku očakávajú pokles vysokoškolákov aj v ďalšom období.

„Kým v predchádzajúcich rokoch sme medziročne zaznamenávali kontinuálny rast v počte študentov a uchádzačov o vysokoškolské štúdium, v ďalších rokoch, najmä s ohľadom na demografický vývoj, bude pokračovať klesajúci trend. Je otázne, aký vplyv to bude mať najmä na hospodárenie súkromných vysokých škôl,“ konštatuje správa.

Rovnako sa podľa materiálu otvára otázka, čo s kapacitami, ktoré sú vytvorené na verejných vysokých školách a nebude ich možné v ďalšom období naplno využiť. Podľa autorov správy možno postupne očakávať pokles prijímaných a študujúcich v dennej forme štúdia o jednu štvrtinu až jednu tretinu do roku 2025.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať