Rekonštrukcia SOŠ dopravnej vo Zvolene prinesie moderné vzdelávacie prostredie, projekt bude stáť viac ako štyri milióny eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Vybudovanie moderne technologicky vybaveného vzdelávacieho prostredia pre oblasti logistiky, energetiky a inteligentných systémov v doprave a priemysle si kladie za cieľ nový projekt Strednej priemyselnej škole (SPŠ) dopravnej vo Zvolene.

Podpora materiálno-technickej infraštruktúry

Ako pre SITA uviedla hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, rekonštrukciou a modernizáciou školy sa na škole vytvorí odborné prostredie praktického vzdelávania. Toto bude zodpovedať požiadavkám odbornej kvalifikácie, aktuálnym trendom na trhu práce a potrebám rozvoja regionálnej ekonomiky v transformujúcom sa regióne.

Predmetom projektu je pomocou podpory priestorovej a materiálno-technickej infraštruktúry a zavedením nového študijného odboru zabezpečiť kvalitné podmienky pre odborné vzdelávanie na SPŠ dopravnej a vytvoriť zo školy moderný technologicky vybavený vzdelávací polygón v doprave, logistike a energetike, schopný poskytovať široký záber kvalitného odborného a inovatívneho vzdelávania.

„Stavebnými úpravami sa zmodernizuje budova, zlepší sa vizuálny stav a atraktivita priestorov odborného vzdelávania a vytvoria sa vhodné priestorové podmienky pre osvojovanie si zručností a vedomostí žiakov,“ objasnila hovorkyňa.

Zastaralé priestory

Prvá aktivita projektu je zameraná na problém zastaralých priestorov školy a neatraktívne školské prostredie.

„Druhá hlavná aktivita reaguje na nedostatočné materiálno-technické vybavenie, nedostatočné integrovanie technológií do edukačného procesu, nedostatočné prepojenie vzdelávacieho systému s praxou, nedostatočné podmienky pre osvojovanie praktických zručností, nízky záujem žiakov o štúdium a neatraktívne školské prostredie,“ doplnila Štepáneková. Po rekonštrukcii sa predpokladá úspora primárnej energie až 44,36 %.

„V súčasnosti prebiehajú kroky vedúce k podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a tiež verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Prvé činnosti v rámci projektu by sa mali oficiálne začať po ukončení verejného obstarávania, približne v júli 2024,“ popísala hovorkyňa s tým, že eurofondový projekt za viac ako 4,2 mil. eur bude trvať do septembra 2026.

Prínosy projektu

BBSK naň získal zo zdrojov Európskej únie takmer 3,9 mil. eur a zvyšnú časť, ktorá tvorí 8 % povinného spolufinancovania, bude hradiť samotný kraj.

Prínosy projektu nemajú len regionálny, ale tiež celoslovenský charakter – SPŠ dopravná je jednou z troch SPŠ dopravných na Slovensku a jedinou školou s uvedeným odborným zameraním v Banskobystrickom kraji.

Škola ponúkne študentom možnosť štúdia v novom študijnom odbore Inteligentné systémy v doprave a priemysle, ktorému sa v súčasnosti nevenuje žiadna stredná škola na Slovensku,“ dodala Štepáneková.

Stredná priemyselná škola dopravná vznikla v roku 1970 vo Zvolene, ktorý je ako mesto významným dopravným uzlom a z geografického hľadiska má strategickú polohu v strede Slovenska. Školu aktuálne navštevuje 331 žiakov, z toho 303 žiakov denného štúdia a 28 žiakov pomaturitného štúdia večernou formou.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Lenka Štepáneková
Firmy a inštitúcie EU Európska únia