Priemyselný park Valaliky čakajú ďalšie investície, spoločnosť vyhlásila dve nové súťaže za viac ako 60 miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Valaliky
Pohľad na výstavbu priemyselného parku vo Valalikoch (okres Košice - okolie), kde má vyrásť automobilový závod Volvo. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský
Tento článok pre vás načítala AI.

Priemyselný park Valaliky, do ktorého smeruje automobilka Volvo, čakajú ďalšie výrazné investície. Spoločnosť Valaliky Industrial Park vyhlásila dve nové verejné súťaže za dohromady viac ako 60 mil. eur.

Dve etapy výstavby

Týkajú sa externej infraštruktúry, konkrétne rozšírenia existujúcej čističky odpadových vôd (ČOV) Košice a rekonštrukcie úpravne vôd VZ Bukovec. V oboch prípadoch môžu záujemcovia svoje ponuky predkladať do 8. júla.

Výstavba splaškovej kanalizácie je rozdelená na dve etapy. Prvá zabezpečuje odvádzanie splaškových odpadových vôd z parku do jestvujúcej ČOV. Druhá predstavuje intenzifikáciu samotnej ČOV Košice, ktorou sa zabezpečí navýšenie množstva spracovateľných odpadových vôd a je predmetom uvedenej súťaže.

Obnova zásobovacieho vodovodu

Súčasťou stavieb je aj vybavenie a technická infraštruktúra ako príjazdové cesty, prípojky, osvetlenie, oplotenia. Predpokladaná hodnota zákazky je 37,2 mil. eur. Pre zabezpečenie plynulej distribúcie potrebného množstva pitnej vody pre Strategické územie Valaliky je zase nutné zrealizovať obnovu zásobovacieho vodovodu Bukovec – Šaca od odbočky nad obcou Malá Ida po existujúci vodojem 2×1000 m3 Šaca.

Je potrebné vybudovať nový vodojem Šaca o objeme 2×3500 m3. Z neho bude vybudované prívodné potrubie pitnej vody pre územie strategického parku, odkiaľ pôjde vetva pre park a vetva, ktorá napája obec Valaliky s možnosťou napojenia priľahlých obcí. Predpokladaná hodnota zákazky je 23 mil. eur.

Budovanie strategického parku začala vláda vydaním osvedčenia o významnej investícií v decembri 2021. Zároveň zaviazala Ministerstvo hospodárstva SR pripraviť celú investíciu. Rezort založil spoločnosť Valaliky Industrial Park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – spoločnosťou Volvo Cars. Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný koncom roka 2026.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MH Ministerstvo hospodárstva SRValaliky Industrial ParkVolvo Cars