Nedostatok vody ohrozuje horské farmy: Veda hľadá riešenie

Nedostatok vody ohrozuje horské farmy: Veda hľadá riešenie
Horským farmám hrozí zánik. Foto: www.gettyimages.com

Výrobcovia prémiových výrobkov musia čeliť náročným výzvam, ako je nedostatok vody. Pomôcť prežiť môžu tieto inovatívne riešenia.

Horské farmy v pohorí Sierra Morena v Španielsku, a nielen v tejto oblasti, sa nachádzajú v čele boja proti klimatickým zmenám a ich vplyvu na dostupnosť vody.

Tieto farmy, ktoré pripravujú mnoho obľúbených potravín, musia čeliť novým výzvam, ktoré sú mimoriadne poveternostné podmienky a prístup k vode. Na tieto problémy sústreďujú pozornosť aj európski vedci, ktorí sa snažia nájsť inovatívne riešenia.

Vplyv klimatických zmien

Zostanú horské oblasti, ktoré pokrývajú viac ako tretinu povrchu Európy, životaschopnými prispievateľmi do hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života EÚ?

V prípade španielskeho výrobcu iberskej šunky, Mariana Navasa, ide aj o rodinnú tradíciu. „Chov ošípaných je biznis, ktorý už desaťročia živí mnoho rodín vrátane mojej,“ hovorí. „Akékoľvek podnikanie prináša výzvy a pre tých, ktorí sú priamo spätí s prírodou, je zmena klímy jednou z nich,“ dodáva Navas.

Ohrozenie dodávok vody, ktoré potrebujú podniky v horských oblastiach od Španielska po Škótsko, je hlavným cieľom projektu MOVING financovaného EÚ. Štvorročná iniciatíva, ktorá trvá do augusta 2024, hodnotí zraniteľné miesta poľnohospodárstva v horských oblastiach a mapuje celé dodávateľské reťazce s cieľom získať informácie o nových politikách a poskytnúť dlhodobé odpovede.

Po dvoch rokoch je úplne jasné, že jednou z najdôležitejších hrozieb sú klimatické zmeny,“ hovorí profesor Mar Delgado, ktorý koordinuje MOVING z univerzity v Cordobe v Španielsku. „Vyššie teploty a viac sucha znamenajú menej snehu a menej vody. Ľudia sú znepokojení.“

Od syra až po whisky

V centre pozornosti projektu je aj výroba potravín vrátane syra, ako je portugalská Serra da Estrela, talianska Caciocavallo z regiónu Alto Molise a švajčiarsky Tête de Moine; jahňacie mäso z francúzskej oblasti Val de Drôme, ako aj z rakúskych a srbských Álp; karobový prášok – používaný v chlebe – z gréckeho ostrova Kréta; gaštanová múka z francúzskeho ostrova Korzika a severného Talianska; a nápoje ako víno Alto Douro z Portugalska a škótska sladová whisky.

Zabezpečenie, že takéto činnosti budú pokračovať, by reagovalo na rastúce požiadavky spotrebiteľov na menej intenzívne poľnohospodárstvo a posilnilo by sa hospodárske, sociálne a kultúrne bohatstvo Európy. Na rozdiel od priemyselného poľnohospodárstva je tento typ horského poľnohospodárstva po predkoch viac ohľaduplný k prírode a dokonca ju i pomáha chrániť.

Inovatívne riešenia a opatrenia

Aby sa horské farmy mohli vyrovnať s vplyvom klimatických zmien a nedostatkom vody, vyvíjajú sa a implementujú inovatívne riešenia a opatrenia. Tu je niekoľko príkladov.

a) Zber a ukladanie vody: Farmári využívajú technológie na zhromažďovanie a ukladanie dažďovej vody. Systémy dažďovej vody zabezpečujú zásobovanie počas suchého obdobia a pomáhajú vytvárať zásobu vody. Tieto systémy môžu zahŕňať zbieranie vody zo strechy budov, nádrže na zhromažďovanie vody a jej následné použitie pre potreby zavlažovania a chovu zvierat.

b) Efektívne zavlažovanie: Farmy sa tiež snažia minimalizovať straty vody pri zavlažovaní. Používajú moderné zavlažovacie systémy, ako sú kvapkové technológie, zavlažovacie systémy, ktoré umožňujú pohodlnejšie a cielenú aplikáciu vody priamo k rastlinám. Tieto systémy minimalizujú odparovanie a spotrebu vody, čím sa prispieva k úspore vody na farmách.

c) Diverzifikácia plodín a živočíšnej výroby: Namiesto závislosti na jednej plodine alebo druhu živočíšnej výroby sa hľadajú možnosti pestovania viacerých plodín a chovu menej náročných zvierat. Diverzita tiež pomáha farmárom lepšie využiť dostupné zdroje vody a optimalizovať ich využitie.

d) Využitie obnoviteľných zdrojov energie: Horské farmy v pohorí Sierra Morena sa snažia znížiť svoju závislosť od tradičných zdrojov energie, ktoré prispievajú k emisiám skleníkových plynov. Investujú do obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne panely a veterné turbíny, ktoré im umožňujú využívať energiu na prevádzku fariem. Týmto spôsobom zabezpečia nielen ochranu životného prostredia, ale aj znižovanie nákladov na energiu.

Prežijú horské reťazce?

MOVING vyhodnotil produkčné systémy a zraniteľné miesta v každom z 23 regiónov, na ktoré sa vzťahuje projekt. Do konca zostáva 15 mesiacov a plánuje predložiť plán opatrení potrebných na zlepšenie odolnosti a udržateľnosti európskych horských oblastí.

Potrebujeme spotrebiteľov, ktorí sú pripravení zaplatiť vysokú hodnotu tohto produktu, aby starostlivosť o pastviny, ošípané a horské oblasti bola trvalo udržateľná,“ hovorí Delgado. „Ak chcete, aby tieto územia zostali nažive, potrebujete ľudí, ktorí tam pracujú.“

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska únia