Slováci budú opäť platiť viac, ďalší úrad zrejme zvýši správne poplatky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Kalkulačka, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Sadzby správnych poplatkov v gescii Úradu priemyselného vlastníctva SR sa pravdepodobne budú meniť. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákonov, ktoré spadajú pod úrad. Cieľom úpravy poplatkov v časti priemyselných práv je pritom zohľadnenie inflácie.

Ako však zdôrazňuje samotný úrad, nutné je zachovanie konkurencieschopnosti slovenského národného systému priemyselnoprávnej ochrany. Uvedené sadzby boli naposledy novelizované ešte v roku 2017, pričom ani táto úprava nepredstavovala výraznejšie navýšenie súm jednotlivých poplatkov.

Právna úprava náhrad trov konania

Novinkou by malo byť aj zavedenie právnej úpravy náhrady trov konania, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR. Aktuálne platná legislatíva totiž túto problematiku nerieši.

„Trovy, ktoré vznikajú účastníkom sporových konaní vedených pred úradom, znášajú samotní účastníci, a to bez ohľadu na pomer ich úspechu v rámci daného sporového konania. Zavedenie právnej úpravy náhrady trov sporových konaní okrem priblíženia sa k štandardom na úrovni Európskej únie reflektuje aj požiadavku na strane dotknutých subjektov, respektíve odbornej verejnosti,“ argumentuje úrad.

Zásada procesného úspechu

Úprava bude koncipovaná na základe zásady procesného úspechu. Úspešnému účastníkovi konania bude podľa predbežnej informácie priznaná náhrada trov vo výške ním zaplateného správneho poplatku vzťahujúceho sa na dané sporové konanie a v prípade, ak bol úspešný účastník konania v konaní pred úradom zastúpený oprávneným zástupcom, teda napríklad advokátom alebo patentovým zástupcom, bude priznaná aj paušálna náhrada nákladov zastúpenia. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je august tohto roka.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Úrad priemyselného vlastníctva SR