Rodová nerovnosť na Slovensku: Aké sú výzvy a víťazstvá žien vo veľkých korporáciách?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Rodová nerovnosť na Slovensku: Aké sú výzvy a víťazstvá žien vo veľkých korporáciách?
Ilustračné foto: www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Rozdiely medzi pohlaviami sú na Slovensku stále dosť citeľné. Rodová nerovnosť sa prejavuje hlavne vo výške mzdy a v nerovnosti príležitostí. Vedúce pozície patria najmä mužom. No napriek tomu sú medzi nami ženy, ktoré sa dokázali presadiť a zastávajú riadiace pozície v medzinárodných korporátnych spoločnostiach. Zuzana Lošáková, Corporate Affairs riaditeľka pre strednú Európu v spoločnosti Mars a Daniela Hlaváčková, marketingová riaditeľka pre strednú Európu z rovnakej spoločnosti ponúkajú unikátny vhľad do toho, ako sa vysporiadať s prekážkami na ceste k vrcholom korporátnej hierarchie a ako si vybudovať úspešnú kariéru v súlade s osobným životom

Aké sú podľa vašich skúseností najväčšie výzvy a hlavné bariéry pre ženy v dosahovaní vedúcich pozícií vo veľkej medzinárodnej korporácii a ako ste ich osobne prekonali?

Zuzana: V spoločnosti Mars sme na túto tému uskutočnili niekoľko prieskumov medzi samotnými ženami, naposledy v rámci kampane #HereToBeHeard. Ženy najčastejšie uvádzali, že potrebujú viac rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a flexibilnejší pracovný čas. Mnohé tiež uviedli, že je potrebné prelomiť systémové bariéry a odstrániť predsudky.

Potom samozrejme treba uznať, že v mnohých spoločnostiach na celom svete ženy stále netvoria polovicu vedúcich tímov. Osobne cítim obrovskú zodpovednosť, aby som ženám pomohla k rovnakým príležitostiam, a keďže v Marse sa nám darí tento balans vytvárať, chceme inšpirovať ostatné spoločnosti a ukázať im cestu.

Daniela: Podľa mňa je jednou z bariér žien ich sebadôvera. Často si neveria a potom sa boja prijímať nové výzvy. Ja mám veľké šťastie na otvorených ľudí okolo seba, ktorí ma na mojej kariérnej ceste nesmierne podporujú. A tiež som sa nikdy nevzdávala. Neustále sa snažím zlepšovať sa, učiť sa, a nebojím sa ísť za príležitosťami a prekonávať nové výzvy. To mi umožňuje byť tam, kde som teraz, a som veľmi vďačná, že teraz môžem zo svojej pozície podporovať ďalšie mladé a talentované ženy.

Rodová nerovnosť na Slovensku: Aké sú výzvy a víťazstvá žien vo veľkých korporáciách?
Daniela Hlaváčková, marketingová riaditeľka pre strednú Európu v spoločnosti Mars. Zdroj foto: Mars

Čo považujete za svoj najväčší životný úspech, či už po profesijnej alebo súkromnej stránke?

Daniela: Za veľký úspech považujem to, že mám fungujúcu a spokojnú rodinu, a zároveň skvelú prácu, ktorá ma napĺňa. Vďaka hodnotám a prístupu, ktorý zastáva spoločnosť Mars, sa môžem neustále rozvíjať a zároveň si nastaviť prácu tak, ako ja potrebujem. Bez určitej flexibility by som nebola schopná všetko úspešne skĺbiť.

Zuzana: Za svoj najväčší pracovný úspech určite považujem, že môžem robiť to, čo ma naozaj baví a napĺňa. Svoju prácu vnímam ako poslanie. V neposlednej rade ma veľmi teší, že mám okolo seba množstvo skvelých mužských kolegov, ktorí tému rovnakých príležitostí aktívne podporujú. Skvelým príkladom je náš generálny riaditeľ pre strednú Európu, Brian Ayling, ale tiež náš finančný riaditeľ Marián Bogdány, ktorý tento rok vystúpi na konferencii Equal Pay Day a bude prezentovať našu spoločnosť. Rovnosť už nie je len záležitosťou žien, ale aktívne sa o ňu usilujú aj muži.

Ako váš zamestnávateľ podporuje ženy na materskej dovolenke a aké iniciatívy považujete za najúčinnejšie v podpore rodinného a pracovného života všeobecne a v rámci vašej spoločnosti?

Daniela: Materská dovolenka by rozhodne nemala byť vnímaná ako prekážka v kariére, a preto v našej spoločnosti vytvárame pre ženy podmienky, ktoré im umožňujú naplno rozvinúť svoj potenciál aj po tejto prestávke. S každou ženou sa snažíme individuálne vyriešiť, ako potrebuje zladiť pracovný a rodinný život, a zvyčajne nájdeme vhodnú formu flexibilného úväzku. Vo firme vidíme, ako táto flexibilita prispieva k vyváženejšiemu životnému štýlu našich spolupracovníkov, zvyšuje ich produktivitu a lojalitu voči našej spoločnosti.

Osobne som mohla získať skúsenosti na rôznych pozíciách, v rôznych funkciách, segmentoch a regiónoch bez toho, aby som ohrozila svoje osobné a rodinné potreby. Rovnako ako ja, aj iné členky seniorského manažmentu v našej spoločnosti majú malé deti a nebráni im to v medzinárodnom pôsobení, povýšeniach a úspešnej kariére.

Flexibilita sa týka aj mužov a ja veľmi podporujem, že sa niektorí muži rozhodnú ísť na rodičovskú dovolenku. Sama mám v tíme zopár takých, ktorí sa niekoľko mesiacov venovali len rodine, čo má podľa mňa úžasný dopad ako na ich osobné vzťahy, tak aj na porozumenie potrieb nás žien.

Rodová nerovnosť na Slovensku: Aké sú výzvy a víťazstvá žien vo veľkých korporáciách?
Zuzana Lošáková, Corporate Affairs riaditeľka pre strednú Európu v spoločnosti Mars Zdroj foto: Mars

Aké kroky podniká vaša spoločnosť na zabezpečenie rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o zamestnanie a odmeňovanie? Aké výzvy zostávajú najväčšími prekážkami?

Zuzana: V priebehu rokov sme zaviedli mnoho procesov a iniciatív na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami. Naším cieľom je mať 100 % všetkých vedúcich tímov na celom svete genderovo vyvážených, dôsledne dbáme na rovnaké odmeňovanie a zaviedli sme aj anonymný výberový proces, aby sme zabezpečili skutočne rovnaké príležitosti pre všetkých. V našej komunikácii sa tiež aktívne snažíme odbúrať negatívne predsudky a stereotypy o ženách.

V súčasnosti tvoria ženy 43 % všetkých vedúcich pracovníkov spoločnosti Mars na celom svete. V strednej Európe už viac ako 45 % vyšších riadiacich funkcií zastávajú ženy. Je to výsledok dlhoročnej práce zameranej na postupné odbúravanie bariér a stereotypov.

Čiastočnú prekážku vidím v tom, že samotné úsilie o dosiahnutie rovnakých príležitostí v našej firme, kde máme možnosť situáciu priamo ovplyvniť, nestačí na vytvorenie inkluzívneho sveta. Preto sa neustále snažíme odovzdať naše skúsenosti a postupy ďalej, aby nezostali záležitosťou jednej firmy, ale aby sa rozšírili do celej spoločnosti. Potom by rovnosť prestala byť témou.

Ako vaša spoločnosť pomáha ženám hladko sa vrátiť do práce po materskej dovolenke? Mohli by ste uviesť nejaké konkrétne programy alebo stratégie?

Daniela: Flexibilný prístup a pracovné podmienky uľahčujú zosúladenie práce a rodiny. Na to by sa malo pamätať už pri organizácii práce vo firme. Preto spoločnosť Mars umožňuje svojim zamestnancom rôzne formy práce na čiastočný úväzok a flexibilný pracovný čas. Zároveň je možné pracovať z domu, takže si naši spolupracovníci môžu nastaviť rovnováhu medzi osobným a pracovným životom tak, ako to najlepšie vyhovuje obom stranám. V praxi riešime množstvo čiastočných úväzkov napríklad zdieľaním pracovných miest s viacerými ľuďmi. Vážime si ženy v našich tímoch a snažíme sa ich podporovať na ich životnej ceste podľa ich individuálnych potrieb.

Vidíte rozdiely v ponímaní rodovej rovnosti v zamestnaní a platoch medzi Slovenskom a Českom? Ak áno, uveďte aké? A ako je to podľa vás vo svete?

Zuzana: Na Slovensku zarábajú podľa prieskumov ženy v priemere o 17 % menej ako muži, v Českej republike je to o 18 % menej. Obe krajiny zaostávajú za európskym priemerom, ktorý je 12,7 %. Situácia v oboch krajinách sa zhoršila najmä počas pandémie a viaceré spoločnosti zatiaľ nenašli spôsob, ako tento problém riešiť, hoci mnohé to nerobia zámerne. Svetové ekonomické fórum odhaduje čas potrebný na dosiahnutie rodovej rovnosti na 132 rokov. Pred covidom to bolo „iba“ storočie.

Mnohé štúdie však ukázali, že väčšie zapojenie žien do podnikania a verejných záležitostí prináša merateľné výhody pre samotné spoločnosti, pre hospodárstvo ako celok a predovšetkým pre spoločnosť. Preto by sme mali všetci pracovať na lepšej budúcnosti už dnes, kde ma každý možnosť naplniť svoj potenciál. Môžeme si vziať príklad z Luxemburska, ktoré je jednou z prvých krajín na svete, kde sú platy žien a mužov vyvážené.

Aké zdroje, postupy alebo stratégie by ste odporučili ženám usilujúcim sa o rozvoj ich kariéry v korporátnom prostredí?

Zuzana: Myslím si, že všetci potrebujeme inšpiráciu a vzájomnú podporu. Z môjho pohľadu sú pozitívne vzory a mentoring jedným z kľúčových prvkov, ktoré môžu inšpirovať ostatné ženy, najmä na začiatku ich kariéry.

Preto sa naša spoločnosť už šesť rokov zapája do polročného vzdelávacieho projektu Empowering Women Mentoring, ktorý vedie organizácia Business & Professional Women CR z.s. Zúčastňujú sa ho talentované ženy, ktoré sú mentorované úspešnými kolegyňami z rôznych spoločností. Podľa mňa je to ten najlepší možný začiatok. Odporúčam tiež navštevovať podujatia a konferencie, ako je napríklad Equal Pay Day.

V našej spoločnosti sme tiež zaviedli anonymizované životopisy, ktoré neobsahujú osobné údaje ako sú pohlavie, vek alebo napríklad rodinný stav. Zameriavame sa naopak na históriu zamestnania, skúsenosti, zručnosti, a potenciál rásť. To zaisťuje, že na pozíciu bude vybraný ten najlepší kandidát.

Daniela: Ja by som zároveň odporúčala nebáť sa nastaviť si prácu tak, ako žena potrebuje a jasne vyjadriť svoje potreby. Ako sme už uviedli, kampaň #HereToBeHeard, kde spoločnosť Mars globálne načúva potrebám žien, tak aj každá žena sama, by sa nemala báť vyjadriť sa. Musí k tomu samozrejme mať to správne zázemie a podporu v práci.

Aké vlastnosti musí mať podľa vás žena, ktorá chce byť úspešná v mužskom svete?

Zuzana: Nerozdeľujem svet na mužský a ženský. Pre úspešné vedenie tímu sú dôležité rôzne schopnosti. Nie je to len súťaživosť, dravosť a ťah na bránku, ale aj súcit, empatia a porozumenie. Z tohto dôvodu je dobré mať vo vedení diverzitu, aby jednotlivci prinášali mix týchto vlastností. Takéto tímy následne dosahujú štatisticky lepšie výsledky než tímy, v ktorých sa cení iba nejaká časť z týchto vlastností.

Daniela: Diverzita tímu a firiem je kľúčová pre ich úspech. Ako muži, tak aj ženy majú rôzne silné stránky, na ktorých je potrebné stavať. Dôležitá vlastnosť, ci už ste žena alebo muž, je podľa môjho názoru sebareflexia a uvedomovanie si svojho prínosu a silných stránok, ktoré do práce prinášate.

Ako radíte odpovedať ženám po materskej, ktoré si hľadajú zamestnanie, na otázku na pracovnom pohovore: Čo je pre vás dôležitejšie – práca alebo rodina?

Daniela: Na takúto otázku by sa nikto nemal pýtať! Myslím, že je pre väčšinu žien dôležité oboje, a nemali by byť tlačení si vybrať. Pre mňa osobne je dôležitý balans a v žiadnom prípade by som nechcela pracovať v spoločnosti, ktorá si to neuvedomuje.

Čo vám pomáha zvládať stres a skĺbiť pracovný život s rodinným?

Daniela: V prvom rade si myslím, že mám jasné priority a nezabúdam si urobiť aj čas pre seba a na oddych. Milujem svoju prácu, ale viem v správnom čase „vypnúť“ a venovať sa činnostiam, ktoré ma robia šťastnou. Vďaka tomu mám dostatok energie na svoje osobné aj pracovné povinnosti. Okrem toho je to určite náš úžasný tím, v ktorom si navzájom pomáhame.

Zuzana: Podľa môjho názoru nemáme dva životy „súkromný a pracovný“. Všetci máme iba jeden život a v ňom musíme mať rovnováhu, aby sme podali dobrý výkon. Ak ľudia majú čas na oddych a môžu sa venovať svojmu súkromiu, rodine a veciam, ktoré majú radi, potom následne podajú lepší výkon aj v práci.

Ako vidíte budúcnosť práce v kontexte podpory rodovej rovnosti a integrácie práce a rodinného života? Aké zmeny by ste rady videli v nadchádzajúcich rokoch?

Daniela: Veľmi pozitívne. Každý rok vidím okolo seba viac žien na vedúcich pozíciách. Tieto ženy si získali dôveru okolia aj sebadôveru pri budovaní svojich schopností, rodiny a kariéry. Rovnosť v Marse už nie je len otázkou žien, ale aj mužov, ktorí sa aktívne zasadzujú za spravodlivé podmienky. Budúcnosť vidíme v ďalšom rozširovaní benefitov, aby sme ľuďom poskytli väčšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorú všetci potrebujeme. Naše ďalšie odporúčania sa týkajú nielen väčšej podpory ambícií, ale aj ukončenia systémovej diskriminácie a škodlivých rodových stereotypov.

Aké je vaše osobné motto?

Daniela: Čo ma nezabije, to ma posilní.

Zuzana: Nikdy sa nevzdávaj.

Akú radu by ste dali mladým ženám, ktoré chcú postupovať vo svojej kariére a dosiahnuť vedúce pozície či už v oblasti Corporate Affairs, komunikácie, marketingu a všeobecne?

Daniela: Venujte sa tomu, čo vám dodáva energiu, majte odvahu skúšať nové veci, ale nikdy nezabúdajte na seba. Vaša spokojnosť je to najdôležitejšie!

Zuzana: Milujte to, čo robíte, nájdite svoje poslanie, neustále sa učte a nezabúdajte využívať svoj jedinečný talent.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať