Prevod bezcenných akcií na štát sa obnoví

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
BCPB obchodovanie
Ilustračné foto. SITA/Marián Peiger

Poslanci schválili novelu zákona o cenných papieroch aj s pozmeňujúcim návrhom poslancov Smeru-SD, podľa ktorého sa obnoví možnosť prevodu akcií na Fond národného majetku SR od 1. júla 2015 do 30. júna 2016.

Možnosť bezodplatne previesť bezcenné akcie na Fond národného majetku SR (FNM) sa opäť obnoví. Poslanci vládneho Smeru-SD v rámci rokovania o novele zákona o cenných papieroch a investičných službách presadili pozmeňujúci návrh, ktorým sa má prevod zaknihovaných cenných papierov na fond umožniť ešte od 1. júla 2015 do 30. júna 2016. Pôvodný termín prevodu akcií na štát uplynul 31. decembra 2014, pričom podľa údajov Centrálneho depozitára cenných papierov je v evidencii stále zhruba 300 tis. účtov pochádzajúcich z kupónovej privatizácie.

„Cieľom je umožniť občanom, ktorým sa nepodarilo z rôznych dôvodov previesť na Fond národného majetku cenné papiere z kupónovej privatizácie bez hodnoty v pôvodnej lehote do 31. decembra 2014, aby tak mohli urobiť v nasledujúcom období do roku 2016, keď sa predpokladá ukončenie činnosti Fondu národného majetku,“ píše sa v poslaneckom pozmeňujúcom návrhu, ktorý poslanci schválili spolu s celou novelou zákona o cenných papieroch a investičných službách.
S podobným pozmeňujúcim návrhom prišla aj poslankyňa OĽaNO Helena Mezenská, ktorá chcela zrušiť akékoľvek časové obmedzenie bezodplatných prevodov cenných papierov na Fond národného majetku SR. Zároveň navrhovala, aby poplatok za vedenie účtu v Centrálnom depozitári cenných papierov pre fyzické osoby bol nulový. Mezenskej pozmeňujúci návrh však neprešiel.

Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorú poslanci odsúhlasili, predpokladá odbúranie bariér brániacich uvádzaniu nových investičných produktov, investičných certifikátov, na trh. Podľa návrhu ministerstva financií by sa tak mali zrušiť obmedzenia pri ich vydávaní. Kým v súčasnosti môžu vydávať tieto certifikáty iba banky, po novom by sa toto vydávanie malo rozšíriť aj na obchodníkov s cennými papiermi.

Podľa novely by sa mali tiež štandardizovať režimy využívania finančných zábezpek. Zjednodušený režim vzniku záložných práv, použitia zálohu, započítania a výkonu záložného práva podľa európskych noriem by sa tak mohol rozšíriť aj na ďalšie protistrany. V súčasnosti je totiž Slovenská republika podľa rezortu financií jediným členským štátom, ktorý neumožňuje uplatniť tento režim pre protistrany finančných inštitúcií z korporátnej sféry. Novela tiež predpokladá zavedenie úplného členského princípu poskytovania služieb centrálneho depozitára cenných papierov. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. júla tohto roka, v niektorých paragrafoch od 1. októbra 2015.

Poslanci schválili aj ďalší návrh rezortu financií, a to novelu zákona o účtovníctve. Jej zámerom je prijatie legislatívnych opatrení zameraných na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ročných účtovných uzávierkach, konsolidovaných účtovných uzávierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov.

Týmto návrhom sa menia aj niektoré ďalšie zákony, napríklad zákony o spotrebných daniach z tabakových výrobkov a alkoholických nápojov v súvislosti s distribúciou kontrolných známok a novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá upravuje tržby prijaté bezhotovostne.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie FNM Fond národného majetku SR