Povinne poistených nie je viac ako 200-tisíc registrovaných vozidiel

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Poistenie, pzp, peniaze, euro
Ilustračné foto. pixabay.com

Na Slovensku je viac ako 200-tisíc vozidiel, pri ktorých nie je uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Kým v septembri štát evidoval 3,3 mil. automobilov, Slovenská kancelária poisťovateľov evidovala v tom istom mesiaci 3,1 mil. poistených vozidiel. Podľa Jany Podolákovej z poisťovne Wüstenrot to však nie je netradičný úkaz, je to dlhodobý problém. Sú vozidlá, ktoré sú dokonca trvalo nepoistené. Vodičovi, ktorý jazdí na aute bez povinného zmluvného poistenia, hrozí pritom niekoľkotisícová pokuta.

Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, majetku a ušlom zisku. Táto povinnosť bola zákonom ustanovená v septembri 2001, a to pre všetky autá, prípojné vozidlá s evidenčným číslom a vybrané špeciálne vozidlá pohybujúce sa po cestných komunikáciách, napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje.

Ak auto bez PZP spôsobí nehodu, škoda je uhradená z poistného garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov. Tá každoročne eviduje niekoľko tisíc takýchto kolízií. Po tom, čo uhradí poškodenému opravu, od vinníka vymáha celú výšku plnenia, a to súdnou cestou, resp. prostredníctvom exekútora. Sumy vyplácané z PZP po nehodách sa zvyčajne pohybujú v tisícoch eur.

Na pokutu vplýva viacero faktorov

V prípade, že vlastník motorového vozidla neuzatvorí PZP, bude obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliadať na viacero faktorov. Patrí medzi ne napríklad závažnosť porušenia povinnosti uzatvorenia PZP a dĺžka trvania protiprávneho stavu. Pokutu môže obvodný úrad uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel. Najneskôr však do troch rokov od porušenia povinnosti.

Konaním o uložení pokuty za neuzavretie PZP je poverený obvodný úrad v mieste trvalého pobytu alebo sídla držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla. Správne orgány môžu následne pokutovať neplatičov až do výšky 3 320 eur. Obvodný úrad môže využiť aj služby exekútora. Výška pokuty sa v tomto prípade zvyšuje o poplatky za vykonanie exekúcie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Slovenská kancelária poisťovateľovWüstenrot poisťovňa