Podoba vydávaných dlhopisov by sa mala zmeniť, reguláciu čakajú aj kryptoaktíva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NFT, krypto
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Podoba dlhopisov by sa mala zmeniť z listinnej na zaknihovanú podobu. Výnimku by tvorili napríklad štátne dlhopisy a komunálne obligácie. Reguláciu čakajú aj kryptoaktíva. Vyplýva to z novely zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorú v stredu schválila vláda.

Posilnenie právnej istoty

Podľa rezortu financií je potrebné spresniť legislatívny text pre posilnenie právnej istoty pre obchodníkov s cennými papiermi. V rámci transpozície eurosmernice sa rozšíri súbor finančných nástrojov aj o DLT finančné nástroje.

DLT technológie je možné charakterizovať ako distribuovanú databázu transakcií, kam patria kryptoaktíva. Práve tieto technológie sa zaradia medzi ostatné finančné nástroje, ktoré pozná slovenská legislatíva.

Ročné príspevky

Zároveň by sa mal upraviť výpočet ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi do garančného fondu. Cieľom je stanovenie poplatkov do fondu na základe celkového objemu chráneného klientskeho majetku, čím by sa mali odstrániť nerovnováhy medzi uhradeným príspevkom obchodníkom s cennými papiermi a podielom na chránenom majetku.

V materiáli sa taktiež uvádza, že Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb. A to vtedy, ak obchodník s cennými papiermi nezačne do dvanástich mesiacov od právoplatnosti povolenia vykonávať investičné služby alebo činnosti alebo počas predchádzajúcich šiestich mesiacov neposkytoval tieto investičné služby alebo nevykonával tieto investičné činnosti.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRNBS Národná banka Slovenska