Matovič chce zrušiť výnimku v rámci zákona o obmedzení platieb v hotovosti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Igor Matovič
Igor Matovič. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková.

Centrálny register účtov by mal fungovať až od júla budúceho roka a nie od januára. Ministerstvo financií vyhodnotilo, že na zabezpečenie dôslednej ochrany bankového tajomstva a efektívneho a bezpečného vyhľadávania informácií a aj vzhľadom na náklady na vývoj registra je potrebné posunúť termín jeho uvedenia. Vláda návrh rezortu odsúhlasila.

Schválenie zákona

Schválila totiž novelu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorým sa mení aj zákon o centrálnom registri účtov. Zároveň schválila skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu.

Cieľom Centrálneho registra účtov je predchádzať, odhaľovať, vyšetrovať a stíhať závažnú trestnú činnosť, ako aj predchádzať legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Má umožniť efektívne identifikovať vlastníkov účtov. Posunutie termínu je podľa rezortu financií nevyhnutné aj preto, že je tento projekt súčasťou plánu obnovy.

Predíde sa tak možným komplikáciám pri posudzovaní oprávnenosti plnenia nákladov projektu z plánu obnovy a tým vzniku škôd prenesením nákladov na tvorbu Centrálneho registra účtov na štátny rozpočet.

Obmedzenie platieb v hotovosti

Zmena zákona o obmedzení platieb sa týka akčného plánu boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Ide o návrat k normálnemu fungovaniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti pred vyhlásením mimoriadnej situácie, kedy všetky subjekty mali povinnosť vykonávať platby nad 5 000 eur, resp. 15 000 eur bezhotovostne.

Vyhlásením mimoriadnej situácie v marci 2020, ktorá stále trvá, sa obmedzil zákaz platieb v hotovosti nad príslušný limit. Ministerstvo financií očakáva, že vypustenie výnimky pri mimoriadnej situácii sa dotkne hlavne subjektov, ktoré sa snažia o „optimalizáciu“ svojej daňovej povinnosti.

A to napríklad vystavením fiktívnych faktúr bez reálneho plnenia. Najväčšie škody na očakávaných príjmoch štátneho rozpočtu spôsobujú podľa rezortu umelo a účelovo vytvárané reťazce obchodníkov, ktorí si medzi sebou vystavujú fiktívne faktúry bez reálneho plnenia, následne platby buď neprebehnú, alebo sú príjmovými a výdavkovými pokladničnými dokladmi deklarované hotovostné platby rádovo v sumách niekoľko sto tisíc eur, pričom posledný článok reťazca uplatňuje vysoký nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Centrálny register účtovMF Ministerstvo financií SR