Máte podielové fondy či kryptomeny? Mnohí investori by mali myslieť na dane a odvody

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
dane, platba, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Polovica februára bola na Slovensku termínom, dokedy mohli zamestnanci požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane. Kto to nestihol, musí do konca marca podať daňové priznanie.

Ako upozorňuje analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina, týkať sa to môže aj ľudí, ktorí svoje peniaze zhodnocujú investovaním. „Aj investori by mali myslieť nielen na dane, ale aj odvody,“ hovorí Malina.

Podielové fondy

Týka sa to napríklad tradičných podielových fondov. Ak ide o tuzemský podielový fond, výnosy sa zdaňujú sadzbou 19 % vo forme zrážky. Keď investor odpredá svoje podielové listy správcovskej spoločnosti, tá vypočíta výnos a z neho potrebnú sumu automaticky stiahne. „Ak napríklad investor pôvodne nakúpil podielové listy za 10 000 eur a predal ich za 11 000, správcovská spoločnosť mu strhne 190 eur z tisícky, ktorú zarobil,“ vysvetľuje Malina.

Týmto krokom môže považovať investor daň za vyrovnanú a daňové priznanie ani nemusí podávať. No môže sa preň rozhodnúť. Vtedy si príjmy zahrnie do osobitného základu dane z kapitálového majetku, pričom zrazená daň bude považovaná za zaplatený preddavok, ktorý možno odpočítať od dane vypočítanej v daňovom priznaní.

Výhodné je to podľa odborníka vtedy, ak investor na predaji podielových listov jedného fondu zarobil, no na predaji iných prerobil. Vtedy si vie túto stratu voči zisku započítať a získať zaplatený preddavok, alebo jeho časť, späť.

Daňovému priznaniu sa pri klasických podielových fondoch nedá vyhnúť, ak ide o podielové listy zahraničnej spoločnosti. Vtedy totiž nedochádza k zdaneniu zrážkou a výnos je potrebný uviesť v priznaní ako príjem z kapitálového majetku.

ETF fondy

Od daní sú oslobodené výnosy z cenných papierov, ktoré sú obchodované na burze a investor ich drží minimálne jeden rok. Tento takzvaný „časový test“ sa týka aj ETF fondov (Exchange Traded Fund). Ako napovedá už ich názov, tieto fondy sa obchodujú na burze, preto je na Slovensku možné v ich prípade naplno využiť spomínaný daňový benefit.

Kto cenné papiere predá pred ročným termínom, musí počítať s podaním daňového priznania, zaplatením 19-percentnej dane z výnosu, ale aj 14 % zdravotných odvodov. Odvody mu následne vypočíta zdravotná poisťovňa. Sadzba dane je vyššia z výnosov nad úroveň 176,8-násobku platného životného minima. Pre aktuálne priznanie je to 41 445,46 eura. Výnosy zo zisku nad túto sumu sa zdaňujú 25 %.

„Aj z daňového hľadiska sa oplatí investovať dlhodobo. Kto nemusí, nemal by peniaze vyberať už po niekoľkých mesiacoch. V opačnom prípade nemôže ročný časový test využiť,“ hovorí Marek Malina.

Dane z kapitálového príjmu zo zahraničia

Okrem príjmov z predaja cenných papierov, bez ohľadu na to, či ide o tradičné, alebo ETF fondy, môže portfólio investora generovať príjmy aj v podobe dividend alebo úrokov plynúcich z držania cenných papierov – často zahraničných. Tieto príjmy sa najprv dania sadzbou určenou zmluvným vzťahom Slovenskej republiky s krajinou, z ktorej príjmy plynú – tzv. zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

Spravidla sú tieto dane zaplatené formou zrážkovej dane v štáte zdroja príjmu. Ak boli dividendy zdanené v zahraničí, investor si túto daň započíta voči dani splatnej na Slovensku, aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu.

Napríklad, pre príjmy z cenných papierov z USA ide podľa odborníka o daňovú sadzbu vo výške 15 %. Je to menej než slovenských 19 % alebo 25 % pri vyšších výnosoch. Preto je potrebné doplatiť rozdiel medzi daňovými sadzbami týchto krajín. Následne sa z týchto príjmov ešte musia zaplatiť odvody na zdravotné poistenie.

Ako radí Malina, jednou z možností, ako sa pri investovaní vyhnúť daniam z dividend, je investovanie do reinvestičných ETF. Tie všetky dividendy reinvestujú v rámci samotného inštrumentu a investorom tak nevzniká daňová povinnosť. Práve z takýchto ETF sú zložené aj Portfóliá Portu.

Kryptomeny

Výnos z predaja virtuálnych mien je tiež zaťažený daňou vo výške 19 %, resp. 25 % pri prekročení vyššie spomínanej hranice, a zdravotnými odvodmi na úrovni 14 %. Pri priamom nákupe a predaji kryptomien neexistuje možnosť oslobodenia od dane a je nutné podávať daňové priznanie, keďže aj v tomto prípade nová vláda uvažovaný časový test zrušila.

Iná je podľa odborníka situácia, ak dochádza k investovaniu do kryptomien cez ETP (burzovo obchodovateľný produkt). Vtedy sú považované za cenné papiere. A platia pre ne rovnaké pravidlá ako pre ETF, vrátane výhod ročného časového testu.

Pri kryptomenách treba byť opatrný. „Nikomu neodporúčame, aby do kryptomien investoval významnú časť svojich voľných peňazí,“ uzatvára Marek Malina.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Marek Malina.
Firmy a inštitúcie Universal maklérsky dom