Vláda by mala rokovať o pomoci samosprávam s vysokými faktúrami za energie, venovať sa budú aj zdravotnej starostlivosti

Teplo, radiátor, peniaze, energie,
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Vláda by mala v utorok rokovať o pomoci samosprávam s platením zvýšených súm faktúr za energie. Ministerstvo financií SR totiž predložilo návrh novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Podiel na daniach

Samosprávy by mali v tomto roku dostať zvýšený podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb zo zdrojov dane z príjmov právnických osôb už do konca apríla 2023. Dôvodom je preklenutie obdobia do doručenia pomoci zo schém rezortu hospodárstva.

„Obciam a vyšším územným celkom sa teda do konca apríla poskytne celá suma dane z príjmov právnických osôb určená zákonom na rok 2023, po odpočítaní už poskytnutých mesačných splátok,“ uviedlo ministerstvo financií.

Obce takto podľa rezortu dostanú 171 miliónov eur a vyššie územné celky 73,3 milióna eur. Ministri budú hovoriť aj o možnosti, že by parlament o legislatíve rokoval zrýchlene.

Zdravotná starostlivosť

Kabinet sa bude venovať aj zmene nariadenia o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s plánom obnovy.

Zámerom je rozšírenie verejnej minimálnej siete v oblasti paliatívnej medicíny, a to stanovením normatívu hospicov, mobilných hospicov a ambulancií paliatívnej medicíny, lôžok paliatívnej medicíny v ústavnej zdravotnej starostlivosti a normatívu lekárskych miest v špecializačnom odbore paliatívna medicína.

Cielom je zvýšiť dostupnosť paliatívnej starostlivosti pre osoby, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje, a to nielen v zdravotníckych zariadeniach, ale najmä v prirodzenom domácom alebo inom komunitnom prostredí.

Pohotovostná služba

Zároveň by návrhom nariadenia mala byť zaradená Nemocnice Malacky do pevnej siete poskytovateľov ústavnej pohotovostnej služby na urgentnom príjme 1. typu a taktiež by Fakultná nemocnica Trnava mala byť zaradená do siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu.

Ministri by mali rokovať aj o zvýšení základného imania vo vybraných akciových spoločnostiach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, v ktorých vykonávateľom práv jediného akcionára je Ministerstvo zdravotníctva SR, či o návrhu na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v roku 2024.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SR