Aj špeciálne tarify či zrušenie podomového predaja. ÚRSO navrhuje množstvo opatrení v boji s energetickou chudobou

Ceny, energie, plyn, teplo, elektrina
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com - koláž vEnergetike.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) možno zavedie špeciálne tarify za energie a vodu, zruší podomový predaj energií či zakáže prerušenie dodávok energií.

Ide o tri z množstva opatrení, ktoré regulačný úrad navrhuje v boji s energetickou chudobou. Koncepcia na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby je už v pripomienkovom konaní.

Sedem opatrení

Úrad v koncepcii navrhuje úpravu legislatívy, aby mohol implementovať sedem opatrení na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou.

Viac o téme: Energetická kríza

Okrem troch vyššie spomínaných by regulačný úrad rád optimalizoval dodávkové a sieťové tarify, zaviedol bezplatné splátkové kalendáre a energetické poradenstvo, stanovil by strop pre uplatňovanie doplnkových cenníkových služieb a vypracoval pravidlá umožňujúce všetkým domácnostiam, teda aj tým, ktoré nie sú v priamom zmluvnom vzťahu s dodávateľom, prihlásiť sa k regulácii.

Finančné príspevky

Ostatným štátnym úradom navrhuje ÚRSO napríklad zavedenie daňového zvýhodnenia energeticky chudobných domácností.

Dôležitými nástrojmi podpory domácností ohrozených energetickou chudobou môžu byť finančné príspevky,“ podotkol regulátor, ktorý plánuje podporovať v boji s energetickou chudobou aj využívanie systémov kreditného odberu elektriny.

Pilotný projekt už spustili na východe Slovenska. Riešenie je postavené na technológii inteligentného meracieho systému (IMS) a prepája viacero aktérov, vrátane zapojenia samospráv. IMS dokáže manažovať predplatenie elektriny a pri vyčerpaní kreditu „vypnúť“ elektromer, pokým sa kredit neobnoví.

Energetická chudoba

V prvom rade však bude podľa ÚRSO potrebné energetickú chudobu definovať a určiť, ktoré domácnosti na Slovensku sú energeticky chudobné.

Regulačný úrad navrhuje, že domácnosť je ohrozená energetickou chudobou vtedy, ak po odpočítaní jej celkových nákladov na energie a vodu od celkového disponibilného príjmu domácnosti zostanú danej domácnosti disponibilné finančné zdroje v určenej výške, napríklad v porovnaní voči univerzálne akceptovanej hodnote životného minima.

Ako modelový príklad možno zvoliť napríklad hodnotu zostatkových disponibilných finančných zdrojov vo výške 1,5-násobku životného minima. V takomto prípade by bolo možné za ohrozených energetickou chudobou označiť približne 24 % domácností na Slovensku, čiže zhruba 432 tisíc domácností z celkového počtu približne 1,8 milióna domácností,“ konštatuje úrad.

Odborná diskusia

Návrh koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby regulačný úrad predložil na odbornú diskusiu a konzultáciu.

Navrhované opatrenia sú zamerané predovšetkým na budovanie uceleného systému ochrany domácností ohrozených energetickou chudobou v strednodobom rámci. Odporúčame starostlivo zvážiť predložené návrhy a privítame spätnú väzbu a pripomienky s cieľom pripraviť účinný a adresný systém podpory pre dotknuté domácnosti,“ uzavrel regulačný úrad.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví