Juris: Čakáme na opatrenia pri cenách tepla. Niektorým domácnostiam totiž môže zdražieť aj o 600 percent (rozhovor)

Andrej Juris
Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Foto: ÚRSO.

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris nám v rozhovore prezradil, ako by mohli vyzerať budúcoročné ceny energií pre domácnosti a malé podniky. Ustoja chránení odberatelia ceny energií? Kedy by sme sa mohli dozvedieť o nových cenách energií? Niektoré teplárne predložili cenové návrhy, v ktorých žiadajú navýšenie cien tepla pre domácnosti aj o 600 percent.

V akom stave sú cenové konania?

Obdržali sme stovky cenových návrhov od regulovaných subjektov. Máme 490 cenových návrhov od teplárenských spoločností. Máme 71 cenových návrhov od dodávateľov elektriny a 25 cenových návrhov od dodávateľov plynu.

Viac o téme: Energetická kríza

Ďalšie desiatky cenových návrhov máme od prevádzkovateľov energetickej a vodohospodárskej infraštruktúry. V prípade ak cenové návrhy splnia legislatívou predpísané podmienky,  očakávame, že gro tých cenových konaní uzavrieme v druhej polke novembra a zvyšné cenové konania budú uzavreté v decembri.

Právoplatnosť cenových rozhodnutí bude následne závisieť či sa regulované subjekty odvolajú alebo vzdajú odvolania voči cenovému rozhodnutiu úradu.

Niektorí politici avizovali, že chcú zverejňovať ceny pre domácnosti už o niekoľko dní.

Je dôležité si uvedomiť, že úrad má stanovený legislatívny postup. Paralelne s tým prebiehajú prípravy a rokovania o mimoriadnych opatreniach vlády v rámci energetickej krízy. Vítame predbežné zavedenie cenových stropov zo strany štátu v oblasti dodávky elektriny a plynu pre rok 2023, ktoré sa teraz dolaďujú.

Domácnostiam pri cene elektriny určite pomôže zastropovaná cena silovej elektriny na úrovni 61,2 eur za megawatthodinu. Tu čakáme na všeobecný hospodársky záujem zo strany ministerstva hospodárstva.

Sme vo veľmi intenzívnych rokovaniach najmä s ministerstvom hospodárstva, s ktorým konzultujeme detaily implementácie opatrení vlády, aby boli kompatibilné s regulačným rámcom. Čiže aby vláda nerozhodla o niečom, čo legislatíva v oblasti regulácie sieťových odvetví neumožní implementovať.

Nepociťuje ÚRSO v súčasnosti politické tlaky? Viacerí politici sa už nechali počuť, že oznámia ceny energií pre domácnosti už o niekoľko dní.

Nepociťujeme žiadne politické tlaky. Chcem podčiarknuť, že sme nezávislý úrad.

Skúmame rôzne legislatívne aspekty a nuansy a hľadáme legislatívne prieniky, aby koncová cena za energie bola pre chránených odberateľov prijateľná. Oceňujem veľmi konštruktívnu debatu s ministerstvom hospodárstva a ďalšími rezortmi. Chceme nájsť veľmi konštruktívne riešenie, ktoré pomôže odberateľom.

ÚRSO však už začal v zmysle platnej legislatívy SR proces rozhodovania o cenách energií pre domácnosti a malé podniky pre rok 2023 a musí o nich rozhodnúť v termínoch, ktoré mu určuje zákon, teda v najbližších týždňoch.

Elektrina, euro, ceny, plyn
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Teda kedy by sa mali domácnosti a malé podniky, ktorým regulujete ceny za energie, dozvedieť budúcoročné ceny?

Robíme všetko preto, aby sa chránení odberatelia dozvedeli ceny najneskôr do konca roka po ukončení všetkých legislatívou predpísaných náležitosti, vrátane určených lehôt na možné odvolanie sa regulovaných subjektov. Rád by som zdôraznil, že toto budú výstupy cenových konaní. Verím, že sa priebežne budú finalizovať a implementovať aj mimoriadne opatrenia vlády, ktoré rozhodnú o finálnych dopadoch na odberateľov energií v budúcom roku.

Je známe, že ÚRSO nechce dopredu zverejňovať schvaľované ceny energií pre chránených odberateľov, mohli by ste aspoň naznačiť ako budú vyzerať?

Zo zásady nekomentujeme prebiehajúce cenové konania. Sme však vo výnimočnej situácii. Nejaký rámec a trend však musíme prezentovať verejnosti.

Ide o odhad, ktorý ešte ovplyvnia mimoriadne opatrenia vlády. To všetko, čo vidíme v cenových návrhov od dodávateľov energií, je predovšetkým negatívny vývoj cien energií na trhoch. Je to veľmi výrazný faktor, ktorý ovplyvní aj budúcoročné regulované ceny energií.

Malým a stredným podnikom pomôžu vládou zastropované ceny elektriny a plynu na úrovni 199 eur za megawatthodinu za elektrinu, respektíve 99 eur za megawatthodinu plynu.

Druhým faktorom je pokles spotreby elektriny a plynu. A čím nižšia je spotreba, tým je vyššia jednotková cena. To čo vnímame z cenových návrhov, keby sa neurobili žiadne mimoriadne opatrenia, tak nárast cien energií pre domácnosti či malé podniky by bol niekoľko sto percent.

Nepoviem pri elektrine a plyne konkrétne číslo, lebo by to nebolo z mojej strany zodpovedné keďže sa priebežne finalizujú aj mimoriadne opatrenia vlády, ktoré rozhodnú o finálnom rozsahu a miere dopadov v koncových cenách energií. Pri teple však môžem prezradiť viac.

Naznačujete, že domácnostiam hrozí veľké zdražovanie pri dodávkach tepla? Doteraz sme totiž od politikov len málo čo počuli o mimoriadnych opatreniach pri teple.

Domácnostiam pri cene elektriny určite pomôže zastropovaná cena silovej elektriny na úrovni 61,2 eur za megawatthodinu. Tu čakáme na všeobecný hospodársky záujem zo strany ministerstva hospodárstva.

Malým a stredným podnikom pomôžu vládou zastropované ceny elektriny a plynu na úrovni 199 eur za megawatthodinu za elektrinu, respektíve 99 eur za megawatthodinu plynu. Čo však vidíme ako kritické sú regulované ceny tepla. Úrad reguluje ceny za dodávku tepla od „veľkých teplárov“ v systémoch CZT, čiže teplo dodávané centrálnym zásobovaním tepla.

Máme na Slovensku okolo 800 lokalít CZT, ktorá je každá špecifická. V súčasnosti máme už cca 490 cenových konaní  teple, na základe ktorých vidíme, že situácia pri cenách tepla je veľmi nepekná, priam dramatická. Z tých 490 cenových konaní je priemerný nárast ceny tepla pre domácnosti okolo 94 percent. Pre priemernú domácnosť v bytovke by to znamenalo nárast nákladov na teplo mesačne o 56 eur.

O toľko by si mali domácnosti za teplo priplatiť?

Ten rozptyl je veľmi veľký. Máme lokality aj s poklesom ceny tepla, ale máme pomerne veľa lokalít aj s extrémnym nárastom ceny tepla. Konkrétne zmeny závisia od viacero faktorov, avšak kľúčové v tomto roku je predovšetkým palivový mix používaný na výrobu tepla  a náklady na nákup paliva v danej lokalite.

Na ilustráciu cenového rozptylu uvediem, že 50 cenových návrhov s najmenšou zmenou ceny vychádza v priemere pokles o sedem percent, pričom domácnosti tak v priemere ušetria nejakých sedem eur za mesiac.

Čo však vidíme ako kritické sú regulované ceny tepla. Úrad reguluje ceny za dodávku tepla od ‚veľkých teplárov‘ v systémoch CZT, čiže teplo dodávané centrálnym zásobovaním tepla.

Veľmi zlá situácia je na druhej strane spektra, kde u 50 teplárenských podnikov s najväčším nárastom ceny je v priemere nárast cien tepla pre domácnosti až o 300 percent. Takáto výška nárastov cien je  z nášho pohľadu neakceptovateľná, keďže priemerná rodina by si priplatila za teplo mesačne o zhruba 144 eur.

Evidujeme pri niektorých teplárenských spoločnostiach nárast cien tepla až o 600 percent.

Môžete lokality Slovenska, kde má takto extrémne teplo zdražieť aj konkretizovať?

Vzhľadom na prebiehajúce cenové konania nemôžem konkretizovať jednotlivé lokality. Dostal som od môjho tímu prehľad kľúčových ukazovateľov a údajov. Mojím zámerom je upozorniť na hrozbu extrémneho zvýšenia cien a nákladov na teplo v mnohých lokalitách Slovenska. Faktom je, že situácia s cenami tepla pre rok 2023 vyzerá skutočne veľmi zle a preto by sme radi privítali štátom stanovený cenový strop na maximálny nárast ceny tepla, podobne ako je to pri elektrine, či plyne.

Pracuje sa vôbec na nejakých mimoriadnych opatreniach aj pri cenách tepla, alebo sa musia niektoré domácnosti vyrovnať s takým extrémnym zdražovaním dodávok tepla?

Veľmi intenzívne komunikujeme aj so zástupcami teplárov a ministerstvom hospodárstva. Na rozdiel ostatných energií podrobnosti opatrení v teple nie sú zatiaľ známe. My sme navrhli, ako mimoriadne a urgentné opatrenie, aby štát zastropoval maximálne percento navýšenia cien tepla na budúci rok.

Nepokryté náklady by sa potom mohli teplárenským spoločnostiam vyplácať v ďalších rokoch, alebo by ich jednorazovo preplatil štát. Z nášho pohľadu by bolo vhodné, keby štát legislatívne ustanovil, že medziročná zmena ceny tepla by sa mohla nanajvýš, napríklad, o 25 percent.

Ide o radikálnu vec, ale z nášho pohľadu je urgencia riešenia mimoriadna. Vidíme v tomto opatrení aj riziká do budúcnosti, ide však o rýchle a účinné riešenie, ktoré by pomohlo v aktuálnej energetickej kríze domácnostiam.

Elektrina, účet, peniaze, euro
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Súhlasili by s tým aj teplárenské spoločnosti?

My sme im to spomenuli. Nerád by som za nich hovoril, ale z tých debát čo sme s nimi mali, tak všetci cítime potrebu niečo urobiť. Toho času však nie je veľa, a situácia je veľmi veľmi kritická.

Vzhľadom na vývoj cien energií na trhoch to ako vyzerá s postupným zavádzaním deregulácie cien energií pre slovenské domácnosti a malé podniky?

V tejto situácii naša pozornosť je primárne zameraná na to, aby sme využili všetky možné opatrenia, ktoré uchránia chránených odberateľov od extrémne drahých energií budúci rok. V tejto fáze naozaj nie je priestor ani čas uvažovať nad nejakou dereguláciou cien energií. Niekedy v budúcnosti bude priestor sa nad tým systémovo zamýšľať a analyzovať možnosti.

Ustoja domácnosti a malé podniky, ktorým regulujete ceny energií, budúcoročné ceny?

Ja verím, že áno, je to náš cieľ.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej Juris
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví