Tretiemu mochoveckému bloku sa zatiaľ darí, prechádza horúcou hydroskúškou

Atómová elektráreň Mochovce SE
Atómová elektráreň Mochovce. Foto: SE

Bola otestovaná tesnosť a integrita hermetickej zóny podtlakom aj pretlakom. Podľa ÚJD s vynikajúcim výsledkom.

Tretí mochovecký jadrový blok prechádza poslednými previerkami pred jeho uvedením do komerčnej prevádzky. Tesne pred vianočnými sviatkami začali Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú tretí a štvrtý blok Atómovej elektrárne Mochovce, na treťom bloku jednu z najdôležitejších skúšok, takzvanú horúcu hydroskúšku. Podľa Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD), ktorý dohliada na celý proces dostavby mochoveckých blokov, horúca hydroskúška zatiaľ prebieha bez väčších zaváhaní. „Z nášho pohľadu zatiaľ prebieha horúca hydroskúška bez výraznejších nedostatkov,“ povedala pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie ÚJD Miriam Vachová.

Úspešná tlaková skúška

Doteraz na treťom jadrovom bloku prebehli dve podetapy horúcej hydroskúšky z piatich. Primárny okruh jadrovej elektrárne bol nahriaty na teplotu 140 celziových stupňov. Pri tejto teplote bola podľa ÚJD úspešne vykonaná tesnostná tlaková skúška primárneho okruhu, ako aj tlaková skúška jeho pevnosti pri tlaku 19,12 megapascalov, ktorá sa vykonáva len raz počas uvádzania elektrárne do prevádzky. „Bola otestovaná tesnosť a integrita hermetickej zóny podtlakom aj pretlakom s vynikajúcim výsledkom,“ zdôraznila Vachová. Ďalej bola na treťom jadrovom bloku otestovaná automatika postupného napájania významných zariadení z havarijných dieselgenerátorov a odskúšaný nátok záložného systému zásoby chladiva do reaktora. Bola tiež vykonaná tesnostná skúška parogenerátorov a zmerané hydraulické charakteristiky primárneho okruhu.

Odstránené nedostatky

ÚJD zistil počas horúcej hydroskúšky aj nedostatky menej závažného charakteru. „Zistili sa vnútorné netesnosti na niektorých hraničných armatúrach primárneho okruhu, ktoré boli odstránené. Taktiež sa zistili poškodené pôvodné keramické izolátory na elektrickom napájaní hlavných cirkulačných čerpadiel, ktoré boli vymenené za nové kompozitné. Boli zistené nedostatky niektorých meraní mimo rozsahu, ktoré boli vyriešené v spolupráci s dodávateľom hlavného riadiaceho systému,“ dodala Vachová.

Ďalšie etapy

Na treťom mochoveckom jadrovom bloku teraz bude prebiehať postupné zvyšovanie teploty a tlaku na prevádzkové parametre a následne sa bude v rámci štvrtej podetapy skúšať funkčnosť všetkých relevantných prevádzkových, havarijných a diagnostických systémov, vrátane kalibrácie termočlánkov systému vnútroreaktorového merania Incore. „V piatej podetape sa odskúša dochladzovanie primárneho okruhu. Podľa aktuálneho harmonogramu sa očakáva ukončenie hydroskúšky v marci 2019,“ konštatovala Vachová.

Takmer dokončený

Podľa aktuálnych informácií zverejnených Slovenskými elektrárňami, ku koncu minulého roku bol tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce dokončený na 98,23 %. Štvrtý blok na 86,6 %. Na dostavbe dvoch jadrových blokov bolo doteraz odpracovných 84 miliónov človekohodín. Na projekte pracuje viac ako päťtisíc ľudí. Projekt spolu vytvára 15 tisíc priamych, nepriamych a vyvolaných pracovných miest. Tretí blok by mal byť dokončený v tomto roku a štvrtý zhruba o rok neskôr. Rozpočet na dostavbu je v súčasnosti nastavený na 5,4 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ÚJD Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky