Slovensko začalo s projektom malých modulárnych reaktorov, ich výstavba by sa mala začať po roku 2035

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Atómová elektráreň Mochovce, tretí blok
Foto: SITA/Slovenské elektrárne.
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovensko začalo s projektom malých modulárnych reaktorov. Potom, ako sme získali grant od americkej vlády, skupina amerických expertov začala s úvodnými obhliadkami lokalít jednotlivých závodov, ktoré patria pod Slovenské elektrárne.

Úvodná fáza prieskumu

Začiatkom roka prišli na Slovensko zástupcovia spoločnosti Sargent & Lundy, aby spravili úvodnú fázu terénneho prieskumu lokalít pre štúdiu realizovateľnosti výstavby malých modulárnych reaktorov (SMR).

„Hoci máme pred sebou ešte uvádzanie štvrtého mochovského reaktora do prevádzky, musíme už teraz pri plánovaní myslieť za horizont roka 2030, pretože výstavba a licencovanie nových energetických zdrojov je proces dlhodobý a veľmi zložitý,“ uviedli Slovenské elektrárne.

Svetový líder v energetike

Spoločnosť Sargent & Lundy je jednou z najdlhšie pôsobiacich architektonických inžinierskych firiem s kompletnými službami na svete a je globálnym lídrom v oblasti elektroenergetiky, energetiky a dekarbonizácie.

„Trojicu amerických expertov z tejto spoločnosti Slovenské elektrárne oboznámili so špecifickými podmienkami svojich závodov a previedli ich lokalitami jadrových elektrární Bohunice a Mochovce, ako aj tepelných elektrární Nováky a Vojany, kde sa končí so spaľovaním uhlia,“ dodal slovenský výrobca elektriny.

Niekoľko etáp spracovania štúdie

Proces spracovania štúdie je rozdelený do niekoľkých etáp. Začína sa zadefinovaním tzv. KO kritérií, kritérií na vyradenie lokality z výberu kvôli akémukoľvek vážnemu obmedzeniu, napríklad seizmicita, nevhodnosť geologického podložia alebo okolia, nedostatok vody na chladenie. Potom nasleduje prieskum vhodných lokalít a výber tých najvhodnejších.

„V ďalšej fáze sa posudzujú najvhodnejšie technológie SMR pre každú vybranú lokalitu. Na záver sa spracováva plán licencovania a analýza kapitálových nákladov jednotlivých alternatív,“ dodali elektrárne.

Proces licencovania technológií

Štúdia realizovateľnosti by mala byť vypracovaná do konca roka 2025. Následne by sa mal v rokoch 2026 až 2029 realizovať úvodný projekt SMR a proces licencovania, vrátane procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Obstarávanie hlavných komponentov je naplánované v rokoch 2030 až 2033. Výstavba malých modulárnych reaktorov by sa mala realizovať po roku 2035.

„Aj keď zatiaľ ešte žiadna uvažovaná technológia SMR nemá licenciu na prevádzku, štúdia bude zvažovať viacero projektov, ktoré sú v súčasnosti v štádiu finalizácie projektovania a v čase ukončenia našej štúdie by už mali byť v procese licencovania niektorými štátnymi orgánmi jadrového dozoru. Vyvíjajú ich spoločnosti NuScale, X-energy, Holtec, Kairos, KAERI, Westinghouse, GE-Hitachi, EDF, Terra Power či Rolls-Royce,“ uviedli Slovenské elektrárne.

Výhody malých modulárnych reaktorov

Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, za malé reaktory sa považujú tie s výkonom do 300 megawattov a za stredné tie do 700 megawattov. Malé modulárne reaktory sú technológiou, ktorá mení paradigmu v energetickom priemysle. Oproti tradičným jadrovým blokom s kapacitou nad 1000 megawattov sú naozaj malé.

Napríklad, britský Rolls-Royce prezentuje malý modulárny reaktor s výkonom 470 megawattov. Je to síce porovnateľné s výkonom nového bloku v Mochovciach, ale v porovnaní s EPR reaktormi s výkonom 1600 megawattov ide o malý zdroj. Veľké reaktory sú náročné na reguláciu a predstavujú výzvu pre malé elektrizačné siete, akou je tá slovenská. Oproti nim SMR prinášajú viacero výhod.

„Je dôležité si uvedomiť, že SMR nie sú len zmenšeninou pôvodných veľkých tlakovodných reaktorov. SMR ponúkajú širokú škálu konceptov s vlastnými výhodami a unikátnymi vlastnosťami, atraktívnymi pre meniaci sa energetický trh v Európe, ktorý hľadá flexibilné, efektívne a udržateľné riešenia pre budúcnosť,“ dodal slovenský výrobca elektriny.

Financovanie od USA

V roku 2023 získali Slovenské elektrárne spoločne so svojimi partnermi – Ministerstvom hospodárstva SR, U.S. Steel Košice, Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, VUJE, Úradom jadrového dozoru SR a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave – financovanie od vlády USA na spracovanie štúdie realizovateľnosti malých modulárnych reaktorov na Slovensku.

Cieľom tejto štúdie je pomôcť Slovensku pri prechode od spaľovania uhlia k nasadeniu civilných jadrových reaktorov, vrátane SMR a iných pokročilých projektov reaktorov, takým spôsobom, ktorý uprednostňuje jadrovú bezpečnosť, nešírenie jadrových zbraní, bezpečnosť dodávok energií a rozumné finančné hľadisko už od začiatku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie EDFGE Hitachi Nuclear EnergyMAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiuMH Ministerstvo hospodárstva SRRolls-RoyceSE Slovenské elektrárneSEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústavaSlovenská technická univerzita v BratislaveU.S. Steel KošiceÚrad jadrového dozoru SRVUJEWestinghouse