Slovensko a Maďarsko spolu opäť rokovali o budúcnosti Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vodná elektráreň Gabčíkovo
Vodná elektráreň Gabčíkovo. Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Na Vodnom diele Gabčíkovo sa v pondelok 8. júla uskutočnilo rokovanie splnomocnencov vlád Slovenska a Maďarska o budúcnosti Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVD G-N).

Stretnutie viedol na maďarskej strane Gábor Czepek za účasti vysokých predstaviteľov Ministerstva energetiky a energetickej spoločnosti MVM a na slovenskej strane ho viedol Andrej Kasana za účasti zástupcov Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR a Vodohospodárskej výstavby š.p.

Zosúladenie súčasného stavu vodného diela

„Za necelého polroka ide už o piate bilaterálne rokovanie, ktoré o tejto téme prebehlo na rôznych miestach vrátane Oponíc, Budapešti, Dunakiliti, Stuttgartu a teraz Gabčíkova,“ uviedlo MŽP SR s tým, že hlavným cieľom týchto rokovaní je zosúladiť súčasný stav vodného diela s právnym stavom a nájsť riešenia prospešné pre obe strany.

„Obidve strany sa zhodujú na tom, že je potrebné nájsť obojstranne prospešné riešenie, ktoré zaistí protipovodňovú ochranu, medzinárodnú aj rekreačnú a športovú plavbu, prispeje k zlepšeniu environmentálnych podmienok a zlepší aj energetické využitie hydropotenciálu Dunaja na Vodnej elektrárni Gabčíkovo,“ uviedli splnomocnenci vlád po rokovaní.

Rozsudok medzinárodného súdneho dvora

Intenzitu rokovaní chcú obe strany udržať aj v najbližšom období s cieľom, aby ministri Slovenska a Maďarska mohli čo najskôr predložiť svojim vládam návrh na obojstranne prijateľné definitívne usporiadanie vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, týkajúce sa SVD G-N.

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVD G-N) Andrej Kasana vymenoval 31. januára 2024 členov oficiálnej delegácie vlády Slovenskej republiky na rokovania s vládnou delegáciou Maďarska o vykonaní Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros.

Podľa splnomocnenca bude slovenská delegácia postupovať v zmysle medzinárodných zmlúv a dohôd a rozsudku Medzinárodného súdneho dvora. „Rovnako budeme obhajovať záujmy Slovenska, s cieľom vzájomnej dohody a hľadania zlepšení a optimálnych riešení pri rokovaniach s Maďarskom,“ objasnil Kasana.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Andrej Kasana
Firmy a inštitúcie ICJ Medzinárodný súdny dvorMŽP Ministerstvo životného prostredia SR