PMÚ udelil za kartel štyrom firmám pokuty vo výške viac ako sedem miliónov eur, zúčastnili sa tendra SEPS

Elektrické vedenie SEPS
Foto: ilutračné, SEPS
Tento článok pre vás načítala AI.

Protimonopolný úrad SR (PMÚ) uložil štyrom firmám pokuty v celkovej výške 7,2 milióna eur za uzatvorenie kartelovej dohody vo verejnom obstarávaní v oblasti energetiky.

Možné protisúťažné konanie

Zároveň zakázal účasť vo verejnom obstarávaní trom z dotknutých podnikateľov na tri roky a jednému na jeden rok. PMÚ o tom v piatok informoval s tým, že začal prešetrovanie na základe podnetu od Nadácie Zastavme korupciu pre podozrenie na možné protisúťažné konanie spočívajúce v koordinácii postupu pri predkladaní ponúk.

Verejné obstarávanie vyhlásila Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS). Konkrétne na dodávku stavebných a montážnych prác, súvisiacich tovarov a služieb potrebných pri výstavbe a uvedení do prevádzky elektrického zariadenia.

Koordinovaný postup

„Na základe výsledkov prešetrovania PMÚ začal správne konanie voči šiestim podnikateľom vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž,“ uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

Úrad získal v správnom konaní informácie a podklady, na základe ktorých dospel k záveru, že štyria podnikatelia svoj postup v procese prípravy a predkladania súťažných ponúk do verejnej súťaže koordinovali.

Ostatní dvaja podnikatelia

„Voči ostatným dvom podnikateľom konanie zastavil, keďže sa nepreukázalo, že porušili ustanovenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže,“ vysvetlila Oľšavská. Rozhodnutie PMÚ ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže účastníci konania môžu podať voči rozhodnutiu v zákonnej lehote rozklad.

PMÚ uložil pokutu v plnom rozsahu trom podnikateľom, štvrtému ju dodatočne znížil. Využil inštitút urovnania, keď priznal účasť na porušení zákona a prevzal za to zodpovednosť. Podnikateľovi, ktorý sa urovná, úrad ukladá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na jeden rok a zníži pokutu o 50 % pri vertikálnych dohodách, resp. o 30 % v prípade kartelov a zneužitia dominantného postavenia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adriana Oľšavská
Firmy a inštitúcie Nadácia Zastavme korupciuPMÚ Protimonopolný úrad SRSEPS Slovenská elektrizačná prenosová sústava