O desať rokov bude fotovoltika na školách aj vďaka podpore Nadácie ZSE bežná vec (rozhovor)

Juraj Krajcár
Juraj Krajcár, člen predstavenstva ZSE a člen správnej rady Nadácie ZSE. Foto: ZSE.

Nadácia ZSE koncom roka 2022 vyhlásila pod názvom Slnečné strechy výzvu na podporu fotovoltiky pre školy a sociálne zariadenia. Na základe vysokého záujmu žiadateľov sa nakoniec rozhodla pôvodnú výšku podpory strojnásobiť. O ďalších plánoch a dôvodoch tohto rozhodnutia sme sa rozprávali s Jurajom Krajcárom, členom predstavenstva ZSE a členom správnej rady Nadácie ZSE.

Prekvapil  vás vyšší záujem škôl o fotovoltiku?

Keďže išlo o prvý ročník, nemali sme s čím porovnávať, ale každopádne záujem vyše 150 žiadostí, z ktorých takmer všetky splnili podmienky poskytnutia podpory, považujem za značný. Práve z tohto dôvodu sme v správnej rade nadácie odsúhlasili takmer strojnásobenie pôvodnej alokácie na 200-tisíc eur.

Aké podmienky musí žiadateľ splniť?

Ako poskytovateľ podpory sa zaväzujeme odovzdať hotové dielo „na kľúč“. Od žiadateľa potrebujeme z pohľadu technických požiadaviek potvrdenie, že stavba resp. strecha je svojou rozlohou, orientáciou a technickým stavom vyhovujúca, že môžeme počítať s podporou a súčinnosťou zriaďovateľa a že škola svojimi aktivitami podporuje aktivity založené na ochrane životného prostredia a vzdelávaní v tejto oblasti. Ďalšou podmienkou je, aby inštitúcia vykonávala či umožňovala vo svojich priestoroch aj aktivity mimo vyučovacích hodín, aby sa maximum elektriny spotrebovalo tam, kde sa reálne vyrobí.

Fotovoltika
Foto: ZSE.

O čo sa stará Nadácia ZSE?

Naša nadácia poskytuje v rámci zmluvy o vykonaní a darovaní diela kompletné dodanie a inštaláciu technológie – fotovoltického zariadenia. Podporená škola je teda oslobodená od administratívnych úkonov, dostane dodávateľa na inštaláciu, neplatí žiadne dodatočné platby, nemusí riešiť pripojenie svojej fotovoltiky do systému.

Pred spustením výzvy sme v rokoch 2021 a 2022 pilotne nainštalovali deväť takýchto riešení v rôznych podmienkach a lokalitách, aby sme si vhodne nastavili celý proces. Zároveň sme si preštudovali viaceré podobné grantové schémy a z tohto pohľadu je naša ponuka pre podporených partnerov veľmi komfortná.

Po inštalácii a pripojení do distribučnej siete poskytujeme škole následný energetický manažment riešenia, čo znamená podporu a servis a v neposlednom rade výkup nespotrebovanej energie, čím sa škole vracajú peniaze za takto vyrobenú elektrinu. Škola tak vlastne zarobí dvakrát.

Naše riešenia sú ale navrhované tak, aby škola reálne ušetrila energiu v desiatkach percent a aby mala z nespotrebovanej elektriny reálny finančný benefit.

Vo výzve programu Slnečné strechy sa píše, že podpora je financovaná z prostriedkov z predaja produktu Zelená elektrina, o čo presne ide?

Produkt Zelená elektrina sme priniesli pre segment domácností na trh ešte v roku 2020, dnes ho využíva vyše 125 000 domácností.

Princíp tohto produktu je, že za poplatok nakúpime pre daného zákazníka záruky pôvodu elektriny pre celú jeho domácnosť z čisto zelených zdrojov, ktoré boli postavené bez dotácií a majú overený certifikát pôvodu. Je to teda cesta k postupnému „ozeleňovaniu“ celého portfólia.

Máme pocit, že dnes sú zákazníci veľmi vnímaví aj k aspektu udržateľnosti a preto chceme časť  prostriedkov získaných z predaja Zelenej elektriny vrátiť naspäť komunite.

Fotovoltika
Foto: ZSE.

Koľko stojí také fotovoltické riešenie a od čoho sa odvíja cena?

Riešenia v rámci programu sú dizajnované vždy podľa konkrétnych podmienok danej inštitúcie, profilu spotreby, typu strechy a ďalších parametrov.

Toto môže znieť ako fráza, ale nie je to tak: ak by nám išlo primárne o množstvo podporených škôl, znížením počtu panelov by sme určite dostali väčší počet úspešných žiadateľov. Naše riešenia sú ale navrhované tak, aby škola reálne ušetrila energiu v desiatkach percent a aby mala z nespotrebovanej elektriny reálny finančný benefit.

V tomto roku takto pomôžeme 11 inštitúciám, medzi ktorými sú hlavne školy ale aj iné organizácie poskytujúce sociálnu či spoločenskú službu.

Energetika už niekoľko rokov prechádza obrovskými a zásadnými zmenami. Sú vyvolané viacerými okolnosťami a trendmi, ktoré sú neodvratné a veľmi naliehavé.

Pri tomto tempe bude trvať desiatky rokov, kým fotovoltiku dostanú všetky školy.

Nesúhlasím, aj keď dnes môžeme pracovať prevažne s prognózami, nie tvrdými dátami. V súčasnosti v regióne západného Slovenska pôsobí približne 1150 základných a stredných škôl.

Vieme, že záujem o fotovoltiku v porovnaní s obdobím pred krízou vzrástol približne desaťnásobne. Zároveň vieme, že nie všetky školy budú mať z rôznych dôvodov možnosť či záujem o takéto riešenie; napríklad pri našej výzve nespĺňalo požiadavky približne 20% žiadateľov.

Musíme tiež prihliadnuť na to, že niektoré inštitúcie či zriaďovatelia dokážu nájsť zdroje na financovanie obnoviteľných zdrojov sami, podobné schémy ako my dnes ponúka samotný štát, ale aj viacero nadačných fondov či obchodných spoločností. Nesmieme zabudnúť ani na to, že pokrok ide ďalej a cena jednotlivých komponentov bude postupne klesať.

Na základe našich znalostí trhu a trendov si dovolím tvrdiť, že v horizonte desiatich rokov bude mať aj vďaka nám na svojej streche fotovoltiku každá škola na západnom Slovensku, ktorá o ňu bude mať záujem a bude spĺňať technické a legislatívne podmienky.

Prečo to vlastne robíte?

Energetika už niekoľko rokov prechádza obrovskými a zásadnými zmenami. Sú vyvolané viacerými okolnosťami a trendmi, ktoré sú neodvratné a veľmi naliehavé. Predovšetkým pokračujúca degradácia planéty. Už dnes sú následky hrozivé a s postupujúcim časom budú katastrofálne.

Dnes je čas, kedy musí konať jednoducho každý. Druhým silným argumentom je zmena fungovania celej spoločnosti: rozvoj technológií, konkrétne napríklad automatizácia, digitalizácia, umelá inteligencia, nám zatiaľ len veľmi zľahka naznačujú, aké zmeny čaká v ďalších desaťročiach fungovanie našej spoločnosti a celého sveta.

Energetika stále je a vždy bude cievnou sústavou každej ekonomiky a spoločnosti a spôsob výroby a distribúcie elektriny na tieto trendy musí byť pripravený. Ďalším nezanedbateľným aspektom je zmena legislatívy, ktorá priamo vyžaduje podporu obnoviteľných zdrojov a nové riadenie energetických sústav.

Takže my vlastne robíme len to, aby naši partneri, v tomto prípade školy a sociálne inštitúcie, boli lepšie pripravené na to, čo príde o pár rokov a aby sme minimalizovali ničenie životného prostredia našim súčasným životným štýlom.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Juraj Krajcár
Firmy a inštitúcie Nadácia ZSEZSE Západoslovenská energetika