Neznalosť alebo zákernosť? Vyvraciame „hoax“ o obohacovaní sa SPP

Karol Galek
Karol Galek Foto: archívne, SITA/Marko Erd.

Ceny energií na trhu sa nám zbláznili. Toto tvrdenie asi najlepšie vystihuje situáciu, ktorá nenechala chladnou ako ministerstvo hospodárstva, tak ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO. Prijatých bolo viacero opatrení na zníženie tarify za prevádzku systému, ale aj ostatných poplatkov za infraštruktúru.

S tarifou je ale spojený aj výkup elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET), keďže jej výšku ovplyvňuje rozdiel medzi stanovenou výkupnou cenou a vývojom cien elektriny na trhu. Rolu jej výkupcu na základe súťaže pred dvoma rokmi získalo SPP. Po počiatočných pôrodných ťažkostiach sa napokon systém aj vďaka spolupráci s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou OKTE rozbehol dobre a fungoval celý čas bez väčších problémov.

Dva roky ubehli ako voda a v tomto roku malo ministerstvo buď vyhlásiť novú súťaž – aukciu na výkupcu, alebo priamym určením niekoho poveriť. Keďže ako som povedal už v úvode – trhy s energiami sa nám zbláznili, ministerstvo v spolupráci s ÚRSO ratuje všetky zložky ceny, kde má aspoň trochu možnosť zasiahnuť, a rozhodli sme sa veci, ktoré fungujú, zachovať. Aspoň do doby, kým sa situácia trochu ukľudní. Skúšať nového výkupcu, bez otestovaného softwarového riešenia, či skúseností sa nám zdalo príliš riskantné. Z tohto dôvodu sme využili zákonnú možnosť a poverenie vykupovať elektrinu z OZE sme pre SPP predĺžili o jeden rok.

Ako sa však hovorí, kto chce psa biť, palicu si vždy nájde. Alebo podľa seba súdim teba? A tak sa stalo, že v reakcii na výber výkupcu elektriny z OZE a VÚ KVET sa objavilo nepodložené obvinenie o obohacovaní povinného výkupcu elektriny, či dokonca o skrytom zámere ministerstva. Čo mi je však najviac ľúto, je že tento „hoax“ vznikol na základe tvrdení predstaviteľa profesijnej asociácie, ktorá by ako prvá mala poznať fakty ohľadom fungovania systému podpory zelenej energie. Osobne som preto presvedčený, že v tomto prípade nešlo o žiadnu zákernosť, ani klamstvo, ale iba o neznalosť a ľudský omyl.

Dovolím si preto uviesť veci na pravú mieru. Aktuálne prebytky v systéme, ktoré vznikajú z dôvodu vyšších cien elektriny na trhu u výrobcov, za ktorých povinný výkupca prebral zodpovednosť za odchýlku, v žiadnom prípade výkupcu nezvýhodňujú. Vzniknuté prebytky totiž zostávajú v systéme, a to u zúčtovateľa podpory, ktorým je OKTE. Tieto sa následne zohľadnia v rámci cenového konania a v konečnom dôsledku tak môžu pomôcť znížiť koncovú cenu elektriny.

Z pohľadu vznikajúcich prebytkov je preto bezpredmetné, kto vykonáva činnosť výkupcu elektriny z OZE a VÚ KVET. Žiaden výkupca, či už vybraný v aukcii alebo určený ministerstvom, si tzv. prebytky nemôže nechať! V prípade, že výrobca nemá právo na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku, je mu vyplatená plná cena. Takže žiadne pokútne zvyšovanie výnosov SPP sa nekoná, keďže z podstaty fungovania procesov a nastavenia legislatívy ani nie je možné.

No na druhej strane, každý výrobca elektriny z OZE a VÚ KVET s právom na podporu formou výkupu sa môže rozhodnúť predávať elektrinu na trhu na komerčnej báze a profitovať z aktuálne vyšších cien elektriny na trhu. Nikto nie je nútený zotrvať v režime povinného výkupu, ktorý podlieha cenovej regulácii. V súlade s princípmi súťaže na trhu sa môže každý účastník podieľať na rozvoji trhového prostredia. Na to ale opäť treba poznať ako predpisy, tak aj mať trochu odvahy. A ak ju niekto má na šírenie hoaxov, potom by ju mal mať aj na voľnom trhu. Alebo sa aspoň ospravedlniť.

Autor je štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva SR.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Karol Galek
Firmy a inštitúcie SPP Slovenský plynárenský priemyselÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví