Atómové elektrárne Mochovce

V Mochovciach nezistili inšpektori žiadne nové vážne nedostatky, termín dostavby stále otázny ( SITAenergetika.sk)

Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) nezistil počas leta žiadne vážne nedostatky pri dostavbe tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Žiadne nové zásadné nedostatky brániace pokračovaniu uvádzania do prevádzky neboli na stavbe zistené,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk riaditeľka kancelárie úradu Miriam Vachová. Inšpektori ÚJD našli pri kontrolách len nedostatočné vydokladovanie splnenia požiadaviek na kvalitu. „To znamená, že držiteľ povolenia musí ešte dopracovať, doplniť respektíve sprecizovať dokumentáciu preukazujúcu kvalitu určitých zariadení a vykonaných prác,“ dodala Vachová. K potencionálnym termínom uvedenia tretieho bloku Atómovej elektrárne Mochovce do prevádzky sa ÚJD nechcel vyjadriť.