Eurokomisia priklepla miliardy eur na projekty budovania vodíkovej infraštruktúry, medzi nimi je aj slovenský Eustream

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vodík, čerpacia stanica
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.
  • aktualizované 1. marca, 13:09

V tretej vlne dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) Hy2Infra získalo súhlas Európskej komisie na poskytnutie štátnej pomoci vo výške 6,9 miliardy eur sedem členských štátov.

Medzi 33 notifikovanými projektami je pritom aj projekt slovenskej spoločnosti Eustream. Ako informuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), jeho hlavným cieľom je úprava jednej línie plynovodného potrubia, ktorá má zabezpečiť vysokokapacitnú prepravu vodíka.

Dôležitý míľnik

Ako uviedla samotná spoločnosť Eustream, v jej dlhodobom úsilí podporiť dodávky čistého vodíka pre európske trhy a prispieť k dekarbonizácii slovenského priemyslu ide o veľmi dôležitý míľnik.

Status IPCEI totiž vytvára reálne predpoklady na získanie grantov zo štátnych alebo európskych zdrojov, čím sa celý projekt posúva bližšie k realizovateľnosti.

Celkové náklady odhaduje Eustream v rozmedzí od 400 do 500 miliónov eur, čím sa tento projekt zaradí medzi najväčšie domáce investície do dekarbonizácie.

Produkcia aj mimo hraníc EÚ

Podstata projektu spočíva v úprave a vyčlenení jednej zo štyroch hlavných prepravných línií Eustreamu na prepravu čistého vodíka. To umožní prepravu aj veľkých objemov čistého vodíka medzi budúcimi oblasťami produkcie a spotreby čistého vodíka.

V súlade s Vodíkovou stratégiou EÚ sa očakáva významná produkcia vodíka aj mimo hraníc únie, napríklad na Ukrajine či do Severnej Afriky.

Práve nová vodíková infraštruktúra, vrátane projektu Eustreamu, má slúžiť na prepravu vodíka pre cieľové trhy. „Ide o projekt, ktorý je absolútne nevyhnutný pre rozvoj vodíkovej ekonomiky v strednej a východnej Európe. Zároveň ide o najväčší IPCEI svojho druhu v strednej a východnej Európe, čo podčiarkuje strategický význam slovenskej prepravnej siete,“ povedal generálny riaditeľ Eustreamu Rastislav Ňukovič.

Vybudujú sa elektrolyzéry

Zámerom projektov IPCEI je spojiť verejný a súkromný sektor pri realizácii rozsiahlych projektov, ktoré poskytujú významné prínosy pre občanov únie. Tretia vlna projektov v oblasti vodíka je zameraná na vytvorenie infraštruktúry.

Európska únia v nej notifikovala 33 projektov od 32 spoločností zo siedmich členských štátov. Súhlasné stanovisko na poskytnutie štátnej pomoci získalo Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko a Slovensko. Ďalších 5,4 miliardy eur majú zabezpečiť súkromní investori.

Vďaka uvedeným projektom by mali byť vybudované veľké 3,2 GW elektrolyzéry, približne 2 700 kilometrov nových a preprofiovaných potrubí na prenos a distribúciu vodíka, zariadenia na skladovanie vodíka s kapacitou najmenej 370 GWh a tiež terminály a súvisiaca prístavná infraštruktúra na prepravu 6 000 ton kvapalného organického vodíka ročne.

Dve vlny

Súčasťou sú aj projekty podporujúce spoluprácu pri vytváraní budúcich prepojení a prípravu spoločných technických noriem.

Uvedené projekty dopĺňajú dve predtým schválené vlny IPCEI v oblasti vodíka. Prvou bola technologicky orientovaná „Hy2Tech“, v rámci ktorej bol v júli 2022 notifikovaný projekt slovenskej spoločnosti NAFTA zameraný na výskum vplyvu vodíka na plynárenskú infraštruktúru.

Druhá vlna „Hy2Use“ je orientovaná na využitie vodíka v priemyselných procesoch v sektoroch náročných na dekarbonizáciu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Rastislav Ňukovič
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaEustreamNaftaSIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra