Dodávatelia energií by mali byť viac nápomocní svojim odberateľom, vyzýva ÚRSO a má viaceré odporúčania

Elektrina, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Dodávatelia energií by mali zintenzívniť úsilie pri informovaní svojich odberateľov. Vyzýva na to Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

„Dôrazne vyzývame regulované subjekty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri informovaní svojich zákazníkov o súčasnej kríze, o ich spotrebe energií a možnostiach šetrenia, o dostupných podporných mechanizmoch a aby navrhovali vhodné riešenia v konkrétnych prípadoch,“ uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Solidárne opatrenia

Úrad tiež odporúča dodávateľom energií prehodnotiť a použiť solidárne opatrenia napríklad pri preddavkových platbách, odkladoch vyúčtovania pomocou platobných kalendárov, týkajúcich sa najmä odberateľov, ktorí boli neúmerne postihnutí vysokými cenami energie.

Viac o téme: Energetická kríza

„A najmä tých, ktorí sú prvýkrát zadlžení svojmu dodávateľovi a tiež napríklad, aby dodávatelia odpúšťali sankcie pri nedodržaní spotrebovaného zmluvného množstva plynu,“ dodal Igaz.

„Na základe našich analýz máme obavy, že napriek pomerne veľkému rozsahu pomoci, je pravdepodobné, že niektorí odberatelia alebo skupiny odberateľov, môžu čeliť situáciám, keď nebudú schopní platiť svoje účty za energie. Takéto situácie môžu nastať napríklad, keď bude odberateľ dočasne neschopný včas zaplatiť za dodané energie,“ podotkol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Mimoriadna situácia

Podľa regulačného úradu je pravdepodobné, že niektoré skupiny domácností, podnikateľov ako aj verejných a neziskových organizácií sa ocitnú v núdzi a nebudú schopné, dočasne alebo trvalo, platiť svoje účty za energiu.

„Mimoriadna situácia si vyžaduje spoločné úsilie založené na spoločných zásadách s cieľom zvýšiť ochranu všetkých odberateľov v núdzi. Preto úrad vyzýva regulované subjekty, aby podporili odberateľov v núdzi zavedením doplňujúcich opatrení k existujúcim zákonným ustanoveniam,“ konštatoval Juris.

V prípade platných zmlúv, ktoré sú pre odberateľov veľmi nepriaznivé, úrad vyzýva dodávateľov byť nápomocní a hľadať riešenia v rámci ich možností a kompetencií na prípadnú úpravu ceny, respektíve viazanosti tak, aby boli akceptovateľné oboma zmluvnými stranami.

Jednou z foriem by mohlo byť aj poskytnutie jasnej informácie každému odberateľovi, ktorý sa ocitne v núdzi a ktorá mu pomôže lepšie pochopiť situáciu, prípadne navrhnúť komplexný prehľad riešení, ktoré konkrétny odberateľ môže využiť,“ uvádza Juris.

Ďalšie informácie o platných cenách energie, o štátnej pomoci, o vykazovaní spotreby, prípadne poradenstvo o tom, ako optimalizovať spotrebu energie, by sa mohli odberateľom podľa jeho slov poskytovať prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov nad rámec konečného vyúčtovania.

Úrad vyzýva regulované subjekty, aby podporili odberateľov v núdzi zavedením doplňujúcich opatrení k existujúcim zákonným ustanoveniam a aby brali do úvahy nasledovné úradom deklarované zásady:

1. Solidarita so všetkými odberateľmi v núdzi

Mechanizmy solidarity zahŕňajúce všetky zainteresované strany sú potrebné na zabezpečenie toho, aby zvýšené celkové náklady na energiu zostali prijateľné vo vzťahu k príjmom odberateľov a zároveň cielili na zníženie dopytu po energiách, ak je to možné. V tejto situácii je dôležité zintenzívniť úsilie o podporu odberateľov. Príklady pomoci odberateľom v núdzi môžu byť:

  • predĺženie splatnosti faktúr za dodávky energií
  • úľava na niektorých poplatkoch za energiu a doplnkové služby
  • moratórium na vypínanie odberateľov v núdzi počas vykurovacieho obdobia
  • pomoc odberateľom pri výbere najvhodnejších taríf a poplatkov
  • nerealizácia jednostrannej zmeny zmlúv
  • ponúkanie návrhov riešení ako zaradiť napr. nezaradené domácnosti do zraniteľnej skupiny odberateľov

2. Opatrenia na zníženie dopytu energií

Cielená podpora odberateľov pri znižovaní ich spotreby energie je dôležitá, napríklad odmeňovaním za zníženie spotreby elektrickej energie.

Zvýšená snaha dodávateľov v ponuke poskytnutia vhodných nástrojov umožňujúcich odberateľom zúčastňovať sa na znižovaní dopytu by mohla viesť k zvýšenému zavádzaniu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a k úsporám.

Informačné kampane a prispôsobené usmernenia by mohli tiež pomôcť pri podpore úspor energie všetkých skupín odberateľov. Úrad upozorňuje, že aj regulované ceny za dodávku elektriny a plynu sú stanovené ako maximálne. Dodávatelia môžu ponúkať nižšie ceny pre svojich odberateľov a motivovať ich na optimálne využitie energií. Príkladom opatrení na optimalizáciu spotreby energií môžu byť:

  • energetické poradenstvo pre odberateľov
  • zasielanie porovnania resp. zaradenia spotreby odberateľa do skupiny odberateľov s obdobnými parametrami
  • upozorňovanie na zákonné možnosti a povinnosti odberateľa, v prípade, že má nárok na lepšiu cenu, resp. aby zákonný nárok nestratil
Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej JurisRadoslav Igaz
Firmy a inštitúcie ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví